Högtrycksspolning i Stockholm – håll ledningarna rena

Avloppsrör från dusch, tvättställ och diskho rensar sig inte själva. Fett och hår m.m. bildar proppar som går att få bort genom högtrycksspolning i Stockholm.

Du är fastighetsskötare i en äldre bostadsrättsförening. Du undrar ibland vad hyresgästerna spolar ner i sina avlopp. Du får allt oftare rycka ut med din vaskrensare och lösa upp proppar i diskhoar och tvättställ. Några hyresgäster klagar över att det luktar illa från golvbrunnar i duscharna. Inte konstigt. I golvbrunnar hjälper hår till att bilda avlagringar.

Du misstänker att vissa delar i avloppssystemet har skadats. Någon hyresgäst har nämnt för dig att han fixar proppar i tvättstället genom att hälla i kaustiksoda och skållhett vatten. Visst försvinner proppen, men rören mår inte bra av behandlingen. De vittrar sönder.

Högtrycksspolning i Stockholm – rörinspektion och åtgärd

Du får i uppdrag från styrelsen i föreningen att åtgärda avloppen och kontaktar ett företag som är specialister på högtrycksspolning i Stockholm. Med kamera tas bilder av rören. Du får en dokumentation över vilka rör som är skadade och var propparna finns. Några rör måste bytas ut, men resten av rören kan relinas.

Innan relining ska dock ledningarna spolas med högtryck så att alla proppar i systemet löses upp. Därefter får rost och avlagringar tas bort mekaniskt. Med relining läggs en slang av plast på insidan av befintliga rör. Nu är rören återigen i gott skick. Men för att du ska slippa fortsatta utryckningar med din vaskrensare är det viktigt att rören även i fortsättningen spolas med högtryck från tid till annan. Läs mer om högtrycksspolning på denna sajt: högtrycksspolningstockholm.nu

4 Nov 2022