Hur blir man en bra byggledare?

Den som har jobbat länge inom byggbranschen och vill ta ett steg vidare i karriären kan utbilda sig till byggledare. En byggledare är, som namnet antyder, en person som har ett helgripande ansvar för byggarbetet, något som ställer höga krav inom en rad områden. Det krävs alltså att man besitter vissa egenskaper för att bli en bra byggledare, även om man såklart kan läsa sig till mycket av till exempel den tekniska och juridiska kunskapen på en byggledarutbildning.

Gå en kurs i ledarutveckling

Vad som kännetecknar en bra ledare är en fråga man bör ställa sig om man vill utbilda sig till byggledare. Det kan vara bra att först gå en kurs i ledarutveckling, för att få en idé om de egenskaper som krävs av en bra ledare och hur man kan tillskansa sig dem. Att vara en bra ledare är ju inte bara att säga åt folk vad de ska göra, utan att verkligen se till att man har det förtroende hos arbetsgruppen som krävs för att få alla att jobba mot samma mål. Inom ett byggprojekt är det mycket viktigt med en byggledare som besitter dessa egenskaper.

Många bollar i luften

En byggledare behöver ha en mycket god koordinationsförmåga för att kunna få en bra överblick över projektet och vad som bör göras härnäst. I ett byggprojekt gäller det att kunna prioritera och se vad som är viktigast i stunden. Allt kan inte göras på en gång utan det gäller att kunna ta en sak i taget och samtidigt inte tappa fokus på helheten.

Att vara byggledare kräver även en stor portion stresstålighet, eftersom beslut inte sällan behöver tas under press med en stressad beställare, underleverantör eller liknande i luren. En bra byggledare kan även i sådana situationer tänka klart och inge förtroende.

Att leda människor på ett bra sätt

Social kompetens är viktigt när man är byggledare. Det handlar inte bara om att vara trevlig och tycka om att umgås med människor, utan det handlar också till stor del om att kunna anpassa sitt beteende till sammanhanget. Det som fungerar i en miljö kanske är helt fel i ett annat. Som byggledare med ansvar för många områden och kontakt med många människor gäller det att kunna uppträda på det sätt som situationen kräver.

En bra ledare har förmågan att inge förtroende genom sin personlighet och det han säger. Det han vill få gjort vill han inte få gjort bara för att få bestämma utan för att han är övertygad om att det är rätt väg att gå för gruppen eller projektet. Samtidigt som han har lätt för att få folk att lyssna är det också viktigt att vara lyhörd och att ha en vilja att förstå och jämka samman olika viljor som kan finnas i projektet. En bra byggledare lyssnar på sin arbetsgrupp och lär sig av dem.

16 May 2019