Hur fungerar en värmepump?

Bor du i Malmö med omnejd har du mycket att vinna på att installera en värmepump i ditt hus. Malmös och Skånes milda klimat innebär att till exempel luft- eller jordvärme är ett utmärkt alternativ till dyrare varianter som oljepanna eller direktel.

En värmepump kan användas för att skapa värme med hjälp av berggrunden, markjorden, närliggande sjövatten eller utomhusluften. Värmepumpen kan ses som en sorts förstärkare, men istället för ljud- eller radiosignaler förstärker värmepumpen den värme som plockas upp från nämnda källor. Detta görs genom ett sinnrikt system som med åren blivit alltmer förfinat och effektivt.

I Malmö med omnejd kan du som sagt dra stor fördel av en värmepump. Vi tar här en närmare titt på luftvärmepumpen och hur den fungerar.

Värmepumpens kretslopp

En värmepump är ett slutet system som plockar upp värme utifrån och mångdubblar den med hjälp av värmeväxlare och kompressorer. Värmepumpen tar upp värme med hjälp av en så kallad kollektorslinga, en lång slang i vilken cirkulerar en vätska (oftast glykol eller annan ickefrysande vätska) som tar upp värmen. Vid bergvärme till exempel går kollektorslingan ner till berggrunden via ett borrat hål, vid sjövärme läggs den ner på sjöbottnen.

 

När den uppvärmda upptagningsvätskan återkommer till värmepumpen kommer den i kontakt med kylkretsen, värmepumpens hjärta. I kylkretsen cirkulerar ett så kallat köldmedium, en iskall vätska som värms upp av värmen från kollektorslingan och förångas. När köldmediet antagit gasform förs det vidare till en kompressor som pressar ihop gasen och gör den ännu varmare. Den nu riktigt varma gasen fortsätter sedan till en kondensator, en värmeväxlare som överför värmen från köldmediet till värmesystemet i huset. När värmen överförs svalnar gasen av. När den sedan fortsätter kommer den till en expansionsventil som expanderar gasen och åter gör den kall, redo att hämta upp ny värme från kollektorslingan.

Vilken typ av naturvärme passar bäst i Malmö?

Överlag är Malmö och Skåne det område i Sverige som bäst lämpar sig för naturvärme. Klimatet är jämförelsevis milt och marken håller en relativt jämn temperatur.

Luftvärme

Genomsnittstemperaturen i Malmö ligger på drygt sex grader, vilket gör att luftvärme är ett utmärkt sätt att värma upp sitt hus här. Det finns tre typer av luftvärmepumpar; luft/luft, luft/vatten och frånluft.

Luft/luftvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och släpper sedan ut den uppvärmada luften i huset. En luft/luftvärmepump kan alltså inte värma upp element eller vatten och passar därför bäst som komplement till andra värmekällor.

Luft/vattenvärmepumpen överför värmeenergin till ett värmesystem baserat på vatten. Det kan värma upp element och ge dig golvvärme. Det kan också producera varmvatten. Kort sagt är det en totallösning för uppvärmning som passar mycket bra i Malmö.

Frånluftsvärmepumpen använder sig av den avsvalnade ventilationsluften som är på väg ut från huset. Till detta krävs alltså att huset redan är utrustat med ett frånluftsventilationssystem. En frånluftsvärmepump ska ses som ett komplement till andra uppvärmningsmetoder.

Bergvärme

Av alla de varianter av naturvärme som finns är dock bergvärme den form som lämpar sig minst för Malmö. Anledningen till detta är att Skåne helt enkelt vilar på för porös berggrund som gör att mindre energi kan utvinnas. För att komma ner till urberget måste man borra väldigt djupt, vilket gör att bergvärme i Malmö blir väldigt dyrt.

Jordvärme

För att utvinna jordvärme lägger man kollektorslingan en meter ner i marken. För detta krävs en stor tomt, eftersom kollektorslingan är lång och måste kunna läggas ut i en jämn höjd. Har man en stor tomt passar jordvärme utmärkt i Malmö med sitt milda klimat.

Sjövärme 

Bor man nära en sjö är sjövattenvärme idealiskt i Malmö och Skåne.

Läs mer om värmepumpar här

27 Nov 2017