Hur går en bergsprängning till?

Bergsprängning är ofta nödvändigt när ett större berg behöver förstöras och görs vanligen med dynamit. Bor du i till exempel i Stockholm eller en annan stad där det byggs mycket, är det sannolikt att du har hört en bergsprängning på senare tid. Just Stockholm är en stad som inte är särskilt platt, varför bergsprängning kan krävas mer där i jämförelse med många andra städer.

Det är givetvis inte alla stenar och berg som man använder bergsprängning för att förstöra. Ett alternativ är till exempel att spräcka stenarna. Det lämpar sig dock endast väl för mindre stenar och berg. Tumregeln är att de inte bör vara större än tio kvadratmeter. Är den större än så, lämpar sig troligen en bergsprängning bäst.

I vilka typer av arbeten är det vanligt att bergsprängning görs?

Det finns många olika typer av arbeten där bergsprängning kan behövas. Som ovan nämnt kan det göras i till exempel Stockholm när ett parkeringshus ska byggas. Det är dock vanligt att sprängning även görs i mindre omfattning, så som en del i arbetet att anlägga en pool. Exempel på arbeten där bergsprängning ofta används är:

 • Vid nybyggnationer och även tillbyggnader i vissa fall
 • Pooler
 • Parkeringshus och garage
 • När en väg ska anläggas
 • Borttagning av berg och stora stenar på tomt

Med det sagt får sprängare ständigt syssla med nya typer av situationer. Ovan var endast några av de exempel där bergsprängning kan behövas.

Vad kostar det?

Bergsprängning kan bli en ganska dyr historia. Ett sprängningsuppdrag innefattar många olika arbetsmoment och både material- såväl som arbetskostnaderna kan bli ganska höga. Priserna skiljer sig givetvis från aktör till aktör, men ett vanligt pris att se är ungefär 600 – 800 kronor per kvadratmeter. Till det tillkommer flera avgifter.

 • Etableringskostnaden blir ofta en betydande del av det totala priset. Kostnaden skiljer sig mellan olika firmor, men landar ofta på någonstans kring 10 000 kronor.
 • Även besiktningen utgör en stor del av det totala priset för en bergsprängning. Hur mycket besiktningen kostar beror i hög grad på förutsättningarna och hur komplexa de är. Vanliga priser för det är mellan 15 000 och 30 000 kronor. Även om besiktningen kan upplevas som en stor kostnad, är det absolut inget som bör snålas in på. En bergsprängning påverkar ofta omgivningen på olika sätt, så det är viktigt att det görs på rätt sätt.
 • Täckning. För ett genomsnittligt arbete brukar täckningskostnaderna hamna någonstans runt 15 000 kronor. Tänk dock på att det beror i hög grad på arbetets omfattning. Vissa menar att firmorna i storstäderna, Stockholm och Göteborg till exempel, ofta är något dyrare än i övriga landet.

Det här ingår i en bergsprängning

Inget sprängningsuppdrag är det andra likt in i minsta detalj. Dock finns det vanliga arbetsmoment som ingår i de flesta sprängningar. Bland annat dessa:

 • Vibrationsmätningar och besiktning
 • Borrning i berg
 • Schakt
 • Själva bergsprängningen
 • Avtäckning av berg
 • Fin- och grovplanering
 • Utlastning av berg
 • Transport av material

De här momenten utförs med hjälp av ett antal maskiner. Vanliga maskiner som används vid ett sprängningsarbete är borrvagnar, grävare och lastbilar.

Lsä mer om bergsprängning här: www.bergsprängningstockholm.se.

26 May 2017