Hur man skyddar en byggnad mot brand

Det värsta som kan hända en byggnad är en brand. Därför har man numera material och rutiner för att säkra en byggnad så mycket det går för att inte bränder ska uppstå eller spridas markant.

För alla byggnader finns det vissa skydd och regler som gäller för att inte brand ska uppstå, eller för att en eventuell brand inte ska spridas. Men om det rör sig om en stor byggnad så brukar det finnas ännu fler åtgärder för brandtätning som man ska vidta. Till exempel så brukar man använda sig av material och ett byggnadssätt som gör att brand stoppas och att inte rök sprids. Det kan vara speciella skivor i väggar, golv och tak. Eller att man sätter dubbla gipsskivor i väggarna.

Eld och rök

Andra åtgärder i stora byggnader är att installera dörrar som är brandtåliga och som inte släpper igenom rök. Det gör att en eventuell brand stoppas och inte får lika snabb framfart som den annars hade fått. Men det finns ännu mer att göra när det gäller hur man stoppar en brands uppkomst och framfart. Inom området finns det isolering, tätning och färg som alla är speciellt framtagna för att stoppa brand. Har man möjlighet så är det därför alltid klokt att använda sig av brandsäkra material. Det kan kosta lite mer men om olyckan skulle vara framme så kan det vara skillnader i stora kostnader. Det kan till och med vara avgörande för om byggnadens innevarande människor ska överleva branden eller inte.

20 Dec 2020