I Göteborg är det vanligt med bergsprängning

Det händer att det förekommer bergsprängning i Göteborg. Vet du hur det går till att spränga berg i Göteborg? Vill du ansöka om att få lov att spränga? Vet du vart du ska skicka ansökan?

Det finns en hel del regler runt hur man bär sig åt när man ska utföra en bergsprängning i Göteborg. Är det inom ett område som omfattas av en detaljplan så måste du inhämta tillstånd. Ett sådant tillstånd ansöker du om hos polisen. Där kommer din ansökan genomgå en undersökning som ger vid hand om du som person är lämplig att utföra en sprängning och om du har rätt kompetens för att klara av det.

Bergsprängning i Göteborg steg för steg

Du som har ansvar för själva sprängningen gör upp en plan för sprängarbetet tillsammans med ansvariga på företaget som fått i uppdrag att genomföra det hela. I planen ingår flera delmoment för borr, laddning och en riskbedömning. Alla dessa delar av planeringen är nödvändigt för att tillstånd ska beviljas överhuvudtaget.

Först borras ett hål i marken. Därefter laddas det med olika typer av sprängämnen. Det kan gå till så att man laddar en robot med en krämig konsistens av flytande sprängämne, eller så fyller man hålen med ett fast ämne som man laddar för hand. Slutligen behövs det en tändapparat för att ge en gnista som sätter fyr på allt. Inga människor får finnas i närheten när det smäller. Korta ljudsignaler låter innan det smäller och en lång signal hörs efteråt.

7 Oct 2021