Känn till villkoren innan du hyr maskiner

Att hyra maskiner är inget ovanligt. Många runt om i landet, såväl privatpersoner som företag, gör det. Det kan till exempel handla om ett företag som har ett tillfälligt större jobb, eller en privatperson som behöver en minigrävare för sin dränering. Precis som när man hyr något annat, vad det än är, bör man känna till villkoren. När det gäller maskinuthyrning handlar det ofta om stora maskiner och ibland också väldigt stora summor. Således kan det vara angeläget att vara särskilt noggrann när det kommer till maskiner. I den här texten har vi använt en firma med bas i Uppsala som referens. Syftet är undersökande, så inga företagsnamn kommer att nämnas.

Hyr rätt maskin

En seriös maskinuthyrning kan du samråda med för att få rätt objekt. Att använda en maskin som är tillverkad i något annat syfte än för det som du ska använda den till, kan medföra ökad risk för din säkerhet. Dessutom kan det innebära skador på maskinen, vilket med viss sannolikhet är något som du får stå för. De flesta firmor för maskinuthyrning accepterar endast normalt slitage.

Berätta gärna i detalj om vad det är för arbete du ska utföra, om du känner dig lite osäker. Ska du till exempel köra viss sträcka på väg, kanske mellan två arbeten? I sådana fall kan en hjulgrävare passa bättre än en grävmaskin med band. Det är bara du som vet vad arbetet är och hur det ska utföras. Maskinuthyrningen kan hjälpa dig att känna dig trygg med att du får rätt maskin för jobbet. Dock är det ditt ansvar att, under hyrestiden, sköta om och väl vårda maskinen, enligt maskinuthyrningen i Uppsala. I det här ingår att endast utföra lämpliga arbeten. Felaktigt arbete kan leda till skador på både person och egendom. Läs mer om säkerheten nedan.

Tänk på säkerheten

Även om maskinuthyrningen ansvarar för att maskinerna ska vara i gott skick, är det du som är ansvarig för att sköta säkerheten när du manövrerar maskinen. Tänk på att alltid bekanta dig med funktionerna ordentligt innan du börjar arbeta. Att råka trycka på fel knapp kan i vissa situationer bli ödesdigert. Skulle något inträffa som skadar maskinen, men inte dig, kommer du nog få vara beredd på att betala en liten slant. En seriös firma för maskinuthyrning har en försäkring som täcker plötsliga och oförutsedda händelser. Firman i Uppsala, som används som referens i den här texten, skriver dock att självrisk alltid kommer att debiteras. Säkerligen har många firmor villkor likt den i Uppsala.

12 Sep 2018