Kontroller av ventilationssystem är obligatoriska

Har du någonsin befunnit dig på ett kontor eller i en lokal - exempelvis en skolsal - där du börjar tappa fokus och bli grinigare ju längre dagen lider? I så fall så vet du också hur pass outhärdligt det är; man känner sig instängd, man kan inte koncentrera sig, man känner en slags pendling mellan ilska, skratt och gråt och man kan börja svettas. Det är ofta en direkt konsekvens av att ventilationen är under all kritik och det är inget problem som ska stå utan åtgärder. Faktum är att det finns reglerat i lag.

Sedan 1991 så har vi i Sverige en lag som säger att man som fastighetsägare ska genomföra en OVK besiktning där man anlitar ett företag som kontrollerar effekten och kvaliteten på det ventilationssystem man har. OVK besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och en sådan ska - beroende på vilken typ av fastighet, vilket ventilationssystem samt vilket användningsområde fastigheten har - genomföras på givna datum och med regelbunden intervall.

Om en OVK besiktning skulle visa på problem så får man en viss tid på sig att åtgärda dessa. Blir man godkänd så får man också ett besiktningsprotokoll som påvisar detta; detta ska sättas fullt synligt i fastigheten - exempelvis på informationstavlan i entrén.

OVK besiktning ger bättre inomhusmiljöer

Målet med en OVK besiktning är således ganska tydligt: man vill säkra kvaliteten på inomhusluften och man vill förhindra att någon far illa som en följd av en undermålig ventilation. Det gör stor skillnad. Tänk bara hur det ser ut i skolor och i andra lokaler där barn vistas i större grupper. Hur ska man kunna begära att en klass med tjugo elever ska kunna hålla koncentrationen uppe om den luft de andas står helt stilla?

Det går inte att kräva att elever ska nå det allt högre satta målen för betyg om man inte ger dem rätt förutsättningar. Miljön är definitivt en sådan och där spelar också ventilation och tillgång till fräsch, cirkulerande luft en gigantisk roll. Därför är en OVK besiktning också extra viktig i skolor, på förskolor, i bibliotek och på exempelvis sjukhus.

Utan att för den saken skull spela någon mindre roll i vanliga bostäder. Hyr du en bostad i en fastighet som inte klarar av en OVK Besiktning så skulle ett längre leverne i denna - utan åtgärder - kunna leda till att du utvecklar olika allergier, astma och att du blir en sådan person som dras med ständiga förkylningar.

Även i vanliga villor - trots att man inte har någon OVK besiktning att förhålla sig till, reglerad i lag - så kan man tjäna på att se över det ventilationssystem som finns. Inte minst ekonomiskt finns det fördelar på att injustera och maximera effekten av den ventilation som villan har utifrån hur planlösning och användning av respektive rum ser ut.

Mer info här: https://www.ovkbesiktning.nu.

2 May 2019