Lag om brandklassade fönster

Om du ska bygga nytt idag måste fönster i yttervägg hålla ett visst avstånd eller vara brandklassade fönster som bara går att öppna med verktyg eller nyckel.

Alla hushåll behöver regelbundet se över sitt brandskydd eftersom det är ett lätt sätt att undvika att det uppstår eldsvåda och att elden får möjlighet att sprida sig. Det enklaste sättet är att se till att ha brandvarnare och tillgång till brandsläckare. När man bygger nytt finns det dessutom möjlighet att installera brandklassade fönster.

Brandklassade fönster ser ut som vanliga fönster men skiljer sig åt genom att de inte går att öppna utan specialverktyg. Glaset är tjockt men inte tjockare än vanligt treglas och det är lika transparent. Brandklassade fönster går ofta att få med spröjs eller som delade fönster och de finns både med aluminiumklädsel och målning.

Det går att beställa brandklassade fönster med kort leveranstid

Anledningen till att brandklassade fönster inte ska gå att öppna är att eld utifrån kan sprida sig in genom fönstret. Och om det redan brinner i ett rum så ger det syre som kommer in genom fönstret kraft åt elden. När man tillverkar brandklassade fönster använder man härdat glas som är värme- och brandtåligt och har en isolering som tål eld.

Brandklassade fönster finns färdiga att beställa i många storlekar och format hos ledande leverantörer av fönster. Som privatperson måste du inte installera brandklassade fönster. I villa- och radhusområden där husen ligger nära och i kommunala och offentliga byggnader måste byggchefer och fastighetsägare se till att lagen om brandklassade fönster följs.

10 May 2022