Lägg grunden grundligt

Det borde vara en självklarhet att grunden är viktigast. Ett bra resultat vilar på en korrekt utförd grundläggning och det gäller överallt och allting. Det finns skäl att tänka efter lite extra!

Slarv är sällan en god idé även om det ibland kan verka frestande med tanken. När man är trött eller saknar kontanta medel är det lätt att börja tänka på lösningar som inte kräver mycket planering eller stora resurser. Eller för den delen ens inblandning av yrkesfolk. Låt oss genast fastställa att detta är en potentiellt farlig form av genväg. Gäller saken byggarbeten eller anläggningar bör det inte ens finnas med på kartan. Om en byggnad inte förtjänar att planeras noga bör den inte byggas. Om du inte ser till att din byggnad får en grundläggning gjord av proffs ska du istället ägna dig åt sandslott.

Vad är det egentligen så viktigt med grundläggning?

Ja, varför är grundläggning så viktigt? Folk smäller upp friggebodar kors och tvärs och inget farligt verkar hända. Där vi bor inträffar oerhört milda jordbävningar som inte ens ruskar om porslinet. Vad kan egentligen gå fel? En lekstuga eller liknande är ett bygge i en helt annan skala än exempelvis en ny villa. Det finns en hel del andra olikheter också. En viktig sak är att när man bygger en villa är det inte bara en platt yta som behövs. Grunden ska också utgöra en mycket platt och mycket jämn yta där exempelvis rör för avlopp och ventilation glatt kommer att sticka upp. Förutom rör kommer det att behövas olika typer av utrustning för vatten och dessutom för alla elinstallationer. En grund som inte är i våg är en katastrof och felet kommer med all sannolikhet bara blir större och större ju högre man bygger. Att åstadkomma detta med stora maskiner är egentligen ganska fantastiskt!

Vem vill du ska ta ansvaret för ditt husbygge?

Med tanke på att konsekvenserna kan bli enorma är det självklart att man vill att rätt personer utför arbetet. Det kan bli kostsamt, om inte annat, med ett lutande hus, och olämpligt på fler sätt än man kan räkna upp. Hur hittar man rätt? En bra början är att leta efter erfarenhet och goda omdömen från tidigare kunder. Det ger viktig information och säger något om företaget. Det är också självklart att förutom kompetens och kapacitet förväntas man ett bemötande som du som kund känner dig helt belåten med och trygg i.

28 May 2020