Lär dig bygga ergonomiskt

I stort sett alla yrken sliter på kroppen. Oavsett om det handlar om en byggnadsarbetare som utför tyngre lyft, om en kvinna inom hemtjänsten som förflyttar kunderna mellan exempelvis säng och rullstol eller om en person som sitter vid en dator och arbetar med olika Excel-ark så slits kropparna ut - men på olika sätt.

Det talande i sammanhanget är att den man kanske tror drabbas minst är den som löper störst risk att få olika förslitningsskador i framtiden - nämligen han som sitter stilla framför dataskärmen. Han kommer att få problem med armarna, med axlarna, med ryggen, med nacken och med sina handleder om han inte börjar tänka på hur han kan förebygga detta. Det här gör att vi står inför en risk där dagens verksamma yrkesmän riskerar att möta pensionsåldern med kronisk värk och med stora smärtor i muskler och leder.

Arbetsgivaren bör ta ansvar

Men, det går att förebygga också. Oavsett om det handlar om att du arbetar som snickare och bygger olika saker - du lyfter tungt, du har händerna över huvudet för att snickra, du använder vibrerande maskiner och du har klumpiga skor och kläder - eller om att du, som i exemplet, sitter framför en dataskärm så finns det hjälpmedel.

Det primära handlar om att identifiera problemet och det kan man göra genom att anmäla sig till en ergonomiutbildning. En fråga som varje svensk arbetsgivare borde ta på allvar. En ergonomiutbildning kan nämligen A) leda till en bättre arbetsmiljö B) färre sjukskrivningar och C en ökad produktivitet.

Vid en ergonomiutbildning så identifieras farorna

En ergonomiutbildning sker i syfte att förebygga problem och det gör man genom att tydligt informera om hur kroppen reagerar vid olika moment och situationer samt hur man kan agera annorlunda. Det är en kunskap som naprapater, sjukgymnaster och kiropraktorer har och det är också dessa som erbjuder utbildningen i fråga. Den sker på plats på arbetet. Något som leder till en bättre kontakt och en enklare väg till både problemidentifiering och på lösningar.

Skulle det handla om att du har problem med dina armbågar och att du arbetar på en byggarbetsplats så kan en ergonomiutbildning ge svar på hur dessa kan undvikas - du kanske ska stå i en annan ställning, du kanske ska använda en annan typ av hammare eller också kanske du bör använda olika hjälpmedel i form av exempelvis tejp eller rehband.

En ergonomiutbildning ökar förståelsen för den belastning som respektive arbete de facto ger. All kunskap man tillskansar sig kan leda till att man kan njuta av ålderns höst, utan några som helst problem med vare sig leder eller muskler.

Här kan du läsa mer om belastningsergonomi.

1 Feb 2019