Markarbete i Stockholm – ett grovjobb

För att bygga ett hus krävs ett stabilt och plant underlag. Markarbete kan vara ett tungt arbete. Låt en firma som kan markarbete i Stockholm göra jobbet.

Att bygga hus på jungfrulig mark har flera fördelar. Tomten kan anläggas och planeras efter eget tycke och smak. Men en vacker tomt kan vara bedräglig. Jordlager kan vara lösa och kan behöva stabiliseras. Å andra sidan kan det finnas stenbumlingar på tomten som måste tas bort. Eller så gömmer sig några giftigheter under marken.

Familjen har blivit tilldelad en tomt strax utanför Stockholm. Den ligger i kanten av ett skogsområde och kvar på tomten finns några björkträd. Tyvärr måste björkarna fällas och dessutom måste deras rötter dras upp. Under ytan finns en fast berggrund, men tyvärr sticker några större stenar upp. De måste förmodligen spräckas och sprängas.

Markarbete i Stockholm kräver maskiner

Att göra tunga markarbeten är inget du har håg till. Ett sådant jobb kräver tunga maskiner och kunnande. Du har ingendera och dessutom ingen tid för sådant arbete. Bäst att engagera en firma som kan allt inom markarbete i Stockholm. Tillsammans med företaget planerar du hela jobbet.

Till att börja med ska tomten röjas från träd och sten. Firman gräver därefter grund och gjuter platta på mark för familjens hus. Det behöver dessutom grävas för el- och avloppsledningar till tomtgränsen. Och när huset väl är på plats, behöver garageuppfarten asfalteras. Sedan behöver det göras en del finlir med att anlägga gräsmatta och springbrunn. Firman tar hand om hela entreprenaden vad gäller markarbeten.

21 Mar 2023