När du har kallt hus i Eskilstuna

Om du har ett kallt hus och bor i Eskilstuna är det dags att isolera huset. När det kommer till husisolering finns det bättre och sämre metoder för det. De bättre metoderna är de som är effektiva, men utan att tumma på sådant som är bra både för miljön och människorna. Det som är positivt för miljön är även det bästa för människorna. När det kommer till isolering, har vi människor, här upp i kalla Norden alltid isolerat våda hus med naturliga isoleringsmaterial; såsom ull, glasfiber, papper, träspån och liknande material. Däremot är kemikalier som man blandar in i isoleringsmaterialet riktigt, riktigt, riktigt illa för både klimat och människor och djur.

Alla måste bli klimatsmarta

Det är ju så viktigt, och detta kan inte nog understrykas – att alla bidrar med sitt strå till stacken när det kommer till att minska avgasutsläpp och kemikalier som hotar vår jord. Ingen mår bra av material som är dränkt i kemikalier. Eller av material som har genomgått sådana processer som gör materialet illa att vistas i närheten av. Bara tanken att blanda in farliga kemikalier i material som människor ska bo i och nära, är en helt absurd. Det gäller för alla och framför allt för dem som agerar på denna marknad att ha sunt förnuft och vett att inte utsätta människor för skadliga ämnen och enbart erbjuda miljövänliga material till sina kunder. Här har leverantörer ett extra ansvar att veta vad de olika materialen innehåller och vilka effekter (dåliga eller bra) som de har på människor.

Finns isolering av cellulosa

Det mest naturliga som du kan isolera hus med är restprodukter som kommer ur våra många sågverk. Den sågspån som kommer hus sågen tvättas och packas till hela träfiberskivor som är bra på att isolera hus med. Det positiva med att använda sågspånet som kommer hur hanteringen av skog och trä, är den är förnyelsebar. Eftersom den är en naturlig del av den ekologiska cykeln så återvinns materialet om och om igen. Det är ett förnybart material som ingår i kretsloppet. När man inte blandar i giftiga material och kemikalier så är det inte det minsta farligt att låta det återgår till naturen. Vill man, måste man inte använda hela träfiberskivor för sin isolering. Det går lika bra att använda vanlig lösullsisolering som då fyller i håligheter där man behöver isolera väggar, golv och tak. Här kan man med fördel ta kontakt med ett företag som handlar med denna naturliga och förnyelsebara isoleringsmaterial. Då kan de kommer ut till just ditt hus och ge tips och råd om vad som är bäst där. Läs mer på: https://www.isoleringstockholm.nu.

15 Mar 2019