När du vill ha din egen gröna el!

Tänk att det som både sparar på miljön också sparar på din plånbok. Det är det som är så bra med miljöarbetet och det som har med miljövänliga produkter att göra. När du satsar på miljön, satsar du även på dig själv av flera olika anledningar. Du satsar på miljön för din egen skull, du kommer att må bättre i en miljö som inte går under av hetta, eller farliga avsgaser. Dina barn och barnbarnsbarn kommer att må bättre med en bättre miljö.

När du satsar på miljön kommer du att bland annat sänka dina uppvärmnings, eller elkostnader. Ditt samvete blir bättre och du kan sova bättre på nätterna. Du kommer att kunna känna dig stolt över dig själv och veta att du gör miljön en tjänst genom att inte utnyttja annan energi än den som är förnybar och som inte tar slut, såsom fossila bränslen. Väljer du energi från sol, vind och vatten (som i Ted Gärdestads sångtitel) kommer du att må bättre på så många olika sätt.

Så hur kan du göra rent konkret?

Om du har en villa kan du borra efter bergvärme. Även om det har en del initiala kostnader att borra efter bergvärme, kommer du sedan att kunnna njuta av "gratis" värme i din villa. Det är bland det allra bästa sättet och det mest ekonomiska sättet att värma upp din villa. Då värms den av den värme som alstras i jordens innandöme, och så långt vi vet, kommer den inte att ta slut.

Vill du även sänka dina elkostnader kan du installera solpaneler på ditt villatak. Då installerar man solpaneler som fångar energin från solstrålarna och omvandlar det till elektricitet som du kan utnyttja till det du nu behöver utnyttja; ladda mobilen, titta på TV, tvätta, diska och så vidare. Även installationen har relativt höga initiala kostnader, då montörerna ska upp på taket och montera dem där, sedan montera en omvandlare som omvandlar solenergin till elektricitet. Men när de sedan väl är på plats har du "gratis" el.

Installera solpaneler och bli självförsörjande elproducent

Solfrekventa dagar som på sommararna, kommer du förmodligen få ett överskott på el och solfattiga dagar som till exempel på vintrarna kommer du säkert att behöva köpa el från närmaste elnät. Men det brukar jämna ut sig, då du säljer elen och sedan kan köpa elen. Här kan du läsa mer om hur du kan skaffa solpaneler i Stockholm på: http://www.solpanelerstockholm.nu.

18 Nov 2018