När krävs en OVK-besiktning?

Huvudvärk eller allergisymptom? Att vistas i miljöer med dålig luft är inte nyttigt. Prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du vill att ventilationen ska kollas.

Då och då kommer larmen om sjuka hus. Skolbarn och personal mår dåligt och kan inte vistas inomhus. Ibland beror det på att husen är för täta eller är byggda av material som är ohälsosamma. Tyvärr finns det hela bostadsområden som fått renoveras och byggas om för att de uppfördes slarvigt. Så tveka inte om du misstänker att det är problem där du arbetar eller bor. Se till att få saken utredd.

Redan innan en ny byggnad tas i bruk ska den genomgå en obligatorisk ventilationsbesiktning, OVK. Då gås systemen igenom och luftflödet mäts och justeras. Bestämmelserna kom 1991. Om du vill se äldre protokoll, be kommunen plocka fram dem. Egnahem som villor och parhus kontrolleras bara innan inflyttning, men tycker du något verkar konstigt kan du alltid se till att det görs en extra besiktning när som helst. Generellt så upprepas genomgångarna vart tredje år för exempelvis skolor och vårdinrättningar och vart sjätte år för kontor och flerbostadshus.

Använd certifierad kontrollant

För att nivån ska vara hög och jämn krävs att OVK utförs av certifierad tekniker. Då blir också resultaten jämförbara över tid. Vid den första kontrollen konstateras att det inte sprids föroreningar genom ventilationssystemet, att det fungerar som det är tänkt och att information om hur det ska skötas är tillgänglig. Dessutom är det viktigt att alla detaljer uppfyller föreskrifter och regler. Vid senare rutinkontroller får energikonsumtionen en översyn, då kan du alltså få förslag på förbättringar i samband med detta. I bästa fall kan resultatet bli lägre energikostnader för din bostadsrättsföreningen.

Egna mätningar

Självklart kan du själv kontrollera ventilationen där du bor. Så kan du få ett bra argument när du pratar med den som äger huset, eller med styrelsen i brf-föreningen. Förutom det som du och din näsa kan upptäcka gäller dessa fakta: per kvadratmeter ska lägsta flödet av uteluftsflöde vara 0,35 liter per sekund. Som lägst kan det gå ner till 0,10 liter när bostaden är tom. Detta för att spara energi. Uteluftsflödet anger hur stor del av den cirkulerande luften som kommer utifrån. Poängen är ju att inomhusluften ska bytas mot fräsch luft utifrån. Varningstecken som du kan se med blotta ögat är mögel i badrummet eller kondens på insidan av fönstren. Dags att ringa in en besiktningsman?

21 Apr 2020