Rätt sida strecket

Alltsedan grottmålningarnas tid har människan ritat symboler. Berättelser, instruktioner eller information. Många är internationella och självklara för de flesta människor.

Ta det här med övergångsställen till exempel. De ser väldigt lika ut över hela världen. Ett naturligt inslag i en stadsmiljö med gator, torg och kvarter. På många håll kallas de zebra-korsningar, eftersom linjerna ofta är vita mot en asfalterad eller mörk gata. Vi är så vana vid dem att vi tänker inte på det. Vid de bevakade övergångarna finns ljussignaler som hjälper fotgängare och trafikanter att uppmärksamma varandra. Lite svårare blir det om du besöker Storbritannien där det är vänstertrafik. Då blir det uppenbart att vårt beteende är automatisk. Därför står det skrivet i vägen att du ska ha fokus på trafiken från vänster. En trevlig gest för gäster och turister.

Bra att veta

Det cirkulerar ibland illustrationer på nätet som blir virala. Någon har uppmärksammat en bild eller instruktion som är kul. Ofta är de överraskande och stämmer inte med hur vi själva lever. Ett exempel är skyltar på kinesiska toaletter som instruerar om att man ska sitta på ringen och inte ställa sig på huk med fötterna på den. Ja, du läste rätt. Det här är ett tecken på att det fortfarande är stor skillnad på storstad och landsbygd i den delen av världen. Man har väldigt olika livsstil helt enkelt. Under våren 2020 togs det i nästan alla världens länder fram många skyltar om social distansering i köer och i butiker. Några klistrades fast på golvet, andra på väggar eller vid kassorna. Det hade nog ingen kunnat anat i förväg.

Lek och allvar

Några situationer där det är viktigt med linjemålning och markeringar är vid byggen. I samband med en förändring måste det framgå hur vi kan röra oss på området. Det måste vara enkelt att hitta alternativa vägar när kända stråk stängs av eller förändras permanent. Annars skulle det kunna bli kaos. Även parkeringsplatser, både inne i parkeringshus och ute i det fria behöver vara tydliga för att det ska fungera bra. Var kör man in? Var är utfarten? Där går det att vara mer kreativ med färger och former än vad många tror. Detsamma gäller för lekplatser, där det finns många bra markmaterial som livar upp och gör det attraktivt att besöka en trygg zon. Självklart går det att fräsa bort de gamla markeringarna och använda nya och miljövänliga material istället. Läs mer om linjemålning på denna webbsida: https://www.linjemålning.com

5 Aug 2020