Risker med ombildning till bostadsrättsförening

En tydlig trend de senaste åren har varit att hyresfastigheter ombildas till bostadsrättsföreningar. Räntorna är sen länge låga, bostadspriserna stiger och många ser möjligheten att göra en vinst på att köpa loss sin lägenhet. Även om antalet som skär guld i den här typen av affärer är många så finns det risker att ta hänsyn till. Här kommer tre vanliga missar som man bör tänka på inför en ombildning till bostadsrätter i Stockholm.

De vanligaste missarna är bland annat:

  • Granska underhållsplanen

  • Bristfälligt underhåll

Granska underhållsplanen

När ett hyreshus har legat under en professionell fastighetsförvaltning så har det alltid upprättats en underhållsplan i någon form. Många gamla fastighetsägare i Stockholm följer fortfarande den gamla devisen att göra planer för många år framöver. För den som granskar underhållsplanen så finns möjlighet att undvika en hel del fallgropar. Om en fastighetsägare gärna avyttrar sin fastighet till de boende och dessutom till ett rabatterat kvadratmeterpris så finns det ofta en bakomliggande anledning.

Anledningar till avyttring

Anledningen kan vara att ägaren vill sälja för att pensionera sig och lämna fastighetsförvaltning bakom sig. Anledningen kan också vara att kommande årens underhållsarbete kommer kräva enorma investeringar. För den som inte är uppmärksam så kan man lätt hamna med svarte Petter i en riktigt dyrköpt affär. Om det står i underhållsplanen att nästa år så är det dags för stambyte tätt följt av tak- och fasadrenovering så kommer det rabatterade priser på lägenheterna att behöva räknas upp en hel del.

Bristfälligt underhåll

Även om det finns en plan för vad som ska renoveras och bytas ut varje år så finns det inga garantier för att allt har genomförts ordentligt. Om man köper loss sin lägenhet av någon som drivit sin fastighetsförvaltning med avsikten att sälja inom kort så finns risken att underhållet har misskötts. En stor grupp privatpersoner är trots allt en köpare som inte är van vid att investera i stora fastigheter.

Ombildning på Södermalm

Om du exempelvis bor i ett stort hyreshus på Södermalm i Stockholm och har möjligheten att vara med i en ombildning. Förekom risken genom att anlita någon som hjälper er att granska så att underhållsplanen är genomförd. Stora värden står på spel och många blir förblindade av möjligheten till avkastning genom att sälja lägenheten med vinst, då kan det vara svårt att räkna med att någon annan tar hand om granskningen.

Sammanfattningsvis

Om ni bor i en hyreslägenhet i en stor fastighet i Stockholm, där trenden att ombilda till bostadsrätter är tydlig, så kan frågan mycket väl dyka upp i erat område. Kom ihåg att undersöka så att er fastighetsförvaltning har skötts ordentligt genom åren och granska underhållsplanen för de närmsta åren. Det sista ni vill är att köpa en lägenhet för korvören för att sen behöva belåna er för att upprätthålla en rimlig levnadsstandard. Det här är inget som brukar ske men se till att minimera alla risker som ni kan möta på vägen.

14 Oct 2018