Riva hus - dags att bygga nytt?

I många fall så kan man tjäna pengar på att riva hus snarare än att köpa en ny tomt. Tomtpriserna är idag högre än på många år och sammantaget så kan således kostnaden bli väldigt stor om man väljer att både köpa tomt och bygga nytt. Genom att istället köpa en befintligt villa, riva denna och sedan bygga nytt kan man spara pengar. Att riva hus bär ingen enorm kostnad - och med rätt företag så sker det dessutom effektivt.

Att riva hus är ingenting man som lekman ska ge sig på själv. Arbetet är tungt, det är farligt, det kräver kunskap och det kräver rätt maskiner. Att anlita en professionell firma för att riva hus är ett måste - och det kommer inte vara där som du lägger någon större del av din budget för det stundande husbygget. Det är värt varenda krona. En kunnig, skicklig firma inom rivning kan göra jobbet snabbt och där du kan komma igång med dina planer ganska direkt.

Riva hus kräver kunskap och erfarenhet

Husrivning handlar mycket om planering och just därför blir också erfarenhet och kunskap viktiga ingredienser för att lyckas. I vilken ordning ska man riva? Hur ska man hantera avfallet - och hur stor blir mängden? Krävs det speciella åtgärder och kommer exempelvis en sanering att behövas i samband med arbetet?

Utöver detta så handlar det också om en planering för ett säkert jobb. Det handlar om många tunga kilon som kan skada personer och föremål som befinner sig på arbetsplatsen.

Man måste även ta hänsyn till exempelvis sortering av allt byggmaterial och se till att följa de lagar och regler kring hantering av allt avfall som finns. Idag handlar mycket även om att ta tillvara på de saker och det material som de facto fungerar. Att riva hus som är äldre innebär inte att allt är dåligt.

I en tid av konsumtion och där man från EU trycker extra hårt på återbruk så finns ett stort värde i att ta tillvara på material som fortfarande kan användas av andra. Fönster, vitvaror, takpannor, golv och så vidare: det som går att använda ska återvinnas. Med hjälp av rätt företag så tas allt detta om hand på ett säkert, tryggt och effektivt sätt.

Kontakta Byggnadsnämnden innan

En viktig sak gällande att riva hus gäller tillstånd. Köper du ett hus med en tanke på att riva det och använda tomten så är det viktigt att du först och främst kontaktar Byggnadsnämnden i den kommun du bor i. Rivning kräver allt som oftast bygglov och gäller det ett hus så är det definitivt så. Det är viktigt att du först erhåller detta och att du sedan går vidare med att riva hus. Det motsatta kan innebära ganska hårda ekonomiska repressalier.

23 Dec 2021