Rörinspektion för bättre funktion i Stockholm

Fungerar inte avloppsrören som de brukar? Har ni spolat dem men det vill ändå inte rinna ut avloppsvatten som förut? Då kan det behövas en rörinspektion av ditt rörsystem i Stockholm.

Hur vet du att det finns ett behov av en rörinspektion? Och kan du boka en rörinspektion i Stockholm utan att det är stopp i rören? Svaret är att en rörinspektion oftast görs ifall man misstänker att något är fel. Det kan vara ett begynnande stopp eller ett läckage. Men det går även att ha återkommande rörinspektioner för att se till att det inte blir några problem framöver. Den typen av rörinspektioner brukar ske på flerfamiljshus eller hos företag, där avloppsrören är extra hårt utsatta. Det gäller även avlopp där det blir en stor negativ effekt ifall det skulle bli ett eventuellt stopp eller läckage.

Felsökning med rörinspektion

När olja sköljs ner i avloppet kommer det att stelna och därmed byggas på. Det är den största anledningen till att det blir stopp i avlopp. Men det kan även vara så att det trängt in rötter i rören som med tiden blockerar. Ytterligare en orsak är ifall något spolats ner som inte ska vara i ett avlopp, och som fastnat. Normalt går det att spola bort ett stopp i avloppet, men i vissa fall krävs en rörinspektion för att man ska få veta hur det ser ut i rören. Och var man behöver göra en åtgärd, som en lagning eller kraftigare rensning än via spolning.

17 Oct 2021