Så bör arbetsgivare ta hand om anställda

Det är inte klokt vad lika samhällen vi bor i, alla vi som bor i Norden. Ser man på länderna utifrån, ser ländernas samhällsbygge väldigt lika ut: allmän och gratis skola för alla. Gratis sjukvård för barn, barnbidrag för alla som bor i dessa länder; Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland. Vi har gratis universitet för dem som vill studera och starka ideella organisationer som fack, politiska partier, ideella sammanslutningar och ett starkt samhälle, helt enkelt. Vi överlåter inte allt till våra länders stater att förse oss med det vi behöver. Vi litar på enskilda att förena sig, våga kräva ansvar både av politiker och myndigheter. En sådan sak som vi vågar kräva är säkerhet och skydd av våra arbetstivare.

På kontor

På kontoret är det inte mycket som riskerar vår fysiska hälsa. Möjligen att vi sitter för mycket och kan på grund av stillasittandet bli försoffade vid våra skrivbord. Därför har staten gett arbetsgivare bidrag så att de i sin tur kan bidra till att arbetstagarna ägnar sig åt kroppslig motion under sin fritid. Då får det hälften av vad det kostar att engagera sig i någon motionsform, eller kurs i dans, personlig tränare, fotboll, tennis eller någon annan sport.

På sjukhuset

De som arbetar på sjukhus, har då och då ett fysiskt och ibland tungt arbete. Då kan de behöva lyfta patienter, till exempel från rullstol till sängen, från rullstol till toalett och så vidare. De som tar röntgenplåtar av patienter behöver skydda sig mot röntgenstrålarna för att inte dra på sig cancer. Förut var tandläkarna exponerade mot amalgam när man fyllde tänderna med sådant. Då var det viktigt att de fick det slags skyddet som de behövde.

På höga höjder

Även byggnadsarbetare riskerar sin hälsa och ibland livhanken när de arbetar på höga höjder. De blir ibland tvunga att arbeta på höga byggnader och behöver då allt slags tänkbart skydd. Då bör de bära hjälm, särskilda spikskor, och få möjligheten att arbeta på säkra byggnadsställningar. Arbetsmiljölagen säger att alla arbeten som sker över 2 meter ovan mark så bör man alltid ha en byggnadsställning som stöd för att kunna röra sig fritt på arbetsplatsen och ställa ifrån sig både byggnadsmaterial och redskap.

Arbetsgivare kan då hyra eller bör köpa sådana byggställningar och se över dem med jämna mellanrum, så att de till exempel inte rostar på sätt som gör att säkerheten inte längre kan säkerställas. Här kan du läsa mer om säkrare byggnadsställningar.

10 Nov 2018