Så bör du sanera marken du bygger på

Misstänker du att det finns gifter i marken där du planerar att bygga, eller sälja? Finns det gifter i marken och du säljer den, och den som köper den, upptäcker att det finns gifter i marken, kan du som säljare bli ansvarig för att den är giftig, särskilt om det finns skäl för dig att misstänka att det funnits gifter i marken. Det vill nog ingen vara med om. Då är det bättre att åtgärda marken om det är så att du vet, eller misstänker att det kan finnas gifter i marken.

Dessa gifter kan finnas i marken

Det kan finnas allt från "vanligt" bekämpningnsmedel som kan gömma sig i marken till cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, farliga metaller som till exempel kvicksilver, till PCB, lösningsmedel och svavel och svavelväte. Det är viktgit att ta reda på hur marken är, och säkerställa att det inte finns några gifter i marken som kan ställa till det för dig.

Det är inte riskfritt att ta bort gifterna. Tvärtom. Man kan bli sjuk om man börjar hantera gifter i marken. Då är det bättre att anlita ett företag som kommer och sanerar det på rätta sättet. De vet hur de ska handskas med gifterna utan att någon kommer till skada.

Så går en marksanering till

Först tar man prover. När man vet hur mycket gifter det handlar om och var de finns, börjar man sedan gräva efter att man har säkerställt att de inte sprids på något sätt. De inhägnar hela det område som kan vara kontaminerat av gifter. Sedan sätter man igång och gräver tills allt är borta som inte ska vara där. När det väl är borta, behöver man ofta fylla igen hålet som har uppkomit när man har grävt bort alla gifter. Då tar man dit schaktmaterial, såsom jord, grus och sand. Sedan kommer företaget till sist för att ta nya prover, så att de alldeles säkert vet att de har lyckats få bort allt som är giftigt.

Viktigt att inte själv sanera marken

Det är viktgit att inte själv börja gräva i marken om man får reda på att det finns gifter i den. Det gäller att man har rätt skyddsutrustning så att ingen annan påverkas negativt av de gifter som man gräver upp. Att ta prover på marken är heller inte det lättaste om man tänker sig att utföra marksaneringen på egen hand. Här kan du läsa mer om marksaneringar på: https://www.marksanering.nu.

23 Jan 2019