Ett väderskydd gör att det går att bygga året om

Håller ni på och bygger ett hus i trä? Då behöver ni kanske skydda fastigheten mot regn och rusk innan alla momenten i bygget är klara. Ett rejält väderskydd gör att ni kan jobba på i lugn och ro.

Skulle man bygga bara då det var vackert väder och sol skulle man inte få mycket gjort. Med hjälp av ett väderskydd kan man bygga, renovera och lägga nytt tak oavsett årstid och väderlek. Tyvärr vill vissa inte lägga ner den extra kostnad som det är att hyra in ett väderskydd från Stockholm. Men då ska man veta att det i undersökningar har visat sig att fukt och mögelskador i byggnader ibland redan har uppstått vid byggtillfället. När man bygger är det jätteviktigt att allt byggmaterial är torrt och en relativt enkel lösning för att säkerställa problemet är att använda sig av ett väderskydd. Skyddet sätts dessutom upp med hjälp av modulställningar så att man enkelt kan röra sig under och fortsätta byggarbetet.

Trevligare arbetsmiljö och minskar arbetsplatsolyckor

Många tänker inte på att väderskydd faktiskt också lönar sig ekonomiskt då det gör att man faktiskt kan jobba i nästan alla väderförhållanden. Olika arbetsmoment som att gjuta, snickra, måla, svetsa och lägga tak och isolera kan utföras när man vill. Lim, betong, puts och färg torkar fast att arbetet kanske utförs mitt i vintern. Arbetet flyter också på och man slipper avbrott och sparar arbetsdagar. Det blir också enklare att utforma en tidsplan och att hålla deadlines. Även den ekonomiska planen brukar hållas. En viktig aspekt är också att arbetsmiljön för hantverkarna blir bättre och risken för olyckor och arbetsolyckor minskar. De ställningar som väderskyddet vilar på och är fastsatt i hjälper också hantverkarna i deras arbete då det gör att de smidigt och enkelt kan röra sig på alla plan runt byggnaden.

Måste sättas upp efter särskilda säkerhetsbestämmelser och av certifierad personal

Det finns speciella företag som hyr ut väderskydd som passar både små och stora fastigheter. Skydden kan även byggas upp så att de exempelvis passar en konsertscen eller dylikt. Väderskydden byggs upp efter särskilda säkerhetsbestämmelser och anpassas till den byggnad som de ska skydda. De som sätter upp skyddet har alltid speciell utbildning inom detta och innan väderskyddet sen tas i bruk ska det besiktigas. Detta för att garantera säkerheten för de som rör sig på och i närheten av bygget.

27 May 2020