Så gör du om du har gamla vattenledningar

Vet du att du har gamla rör och behöver kontrollera deras status och i vilket skick de är i? Du kan enkelt kontakta en VVS-montör, eller ett företag som arbetar med relining, så kan du installera en minikamera som går in i rören. Då kan hantverkarna följa minikameran medan den rör sig inuti rören och sänder bilder och filmer till en dator som är i kontakt med kameran. På så sätt kan du kontrollera att dina rör inte håller på att rosta sönder. Skulle dåliga och gamla rör leda till en vattenskada, kan du dra på dig enorma kostnader för att reparera den skadan som läckande rör kan ge upphov till. Om du anser att det kostar mycket att anlita ett VVS-företag som låter en minikamera ta bilder och filmer inuti dina rör, kan vi försäkra dig om att reparationer av de skador som vattenläckage ger upphov till är mycket mer omfattande och kostar dig mycket mer i slutändan.

Relining för läckande rör

Vi ska ju alla bli alltmer miljövänliga och satsa på lång hållbarhet för allt som har med renoveringar och husbygge att göra. Istället för att montera helt nya rör, och byta ut stammarna kan du i stället fodra dem från insidan och ge dina gamla rör ett nytt, fräscht och hållbart skikt. Har du då slitna rör, slipper du gräva upp dem, montera nya rör men med relining får du en ny insida på sina rör och slipper skarvar, eftersom relining innebär att man gjuter om rören inifrån och ut. På det sättet förnyar du de gamla rören och vet att de håller i många år framöver.

Så går en relining till

  • Först inspekteras rören med en kamera
  • Sedan rensas rören så att all rost och avlagringar försvinner och rören är rena och fina
  • Man monterar flexibla foderrör inuti de gamla ledningarna med hjälp av tryckluft
  • Stickledningar och grenrör fräses med hjälp av robotteknik som övervakas och styrs av en kamera som hela tiden tar rörliga bilder
  • Efter att arbetet är gjort kontrolleras arbetet ytterligare efteråt

Då det är konstaterat att reliningen har lyckats, vet du att du har rör som håller för många år framöver. Du har inte behövt lägga nya rör som belastar miljön ytterligare och som har tagit stora kostnader i anspråk. Du vet också att du har sparat på miljön och bidragit till ett hållbart rörsystem i ditt hus, eller fastighet.

Här hittar du företag som arbetar med relining

Det är inte så många företag som arbetar med relining. I Stockholm finns det endast ett 10-tal sådana företag.  I Göteborg endast fyra, fem, i Uppsala endast något sådant företag. I mindre städer som Karlstad, Örebro och liknande finns det inga alls. Men den som vill ha tag i ett VVS-företag som arbetar med relining i Stockholm kan läsa vidare på: http://reliningstockholm.se.

10 Apr 2018