Så planerar du bygget

Det var annat förr när man helt enkelt byggde ett hus på tomten som man ägde. Det fanns inga myndigheter som lade sig i hur det såg ut på landsbygden för 100 år sedan. Då brydde man sig inte om hur det såg ut när man byggde. Byggde man själv, fick man helt enkelt skylla sig själv om taket rasade in för att man hade konstruerat huset på fel sätt. Idag är det verkligen inte på det sättet. Idag krävs det en stor pappersexercis innan man får sätta spaden i marken. 

Många ansökningar och blanketter

Innan man fåt stöta spaden i marken är det nödvändigt att ansöka om allehanda lov. Bygglov är bara en av sakerna. Har man en tomt, som man kanske har förvärvat eller fått, brukar det följa med ett bygglov med tomten. Om inte annat måste man ansöka om det av kommunen där tomten befinner sig. Beroende på närhet till annan bebyggelse, får man större eller mindre bygglov. Dessutom bör man ta reda på om man får ansluta till det kommunala elnätet, avlopps- och vattennätet. Får man bygga en väg till och från tomten, och var får den i så fall gå? Måste man ha särskilda ansökningar för om man till exempel vill leta efter bergvärme på sin tomt? Får man bygga på solpaneler hur som helst? Är man första gången husägare då kan det vara svårt att avgöra vilka lov och ansökningar som man måste ha koll på.

Få hjälp av professionella om administration

Dessutom bör man som alltid ha en arkitektritning och en konstruktionsritning innan man sätter igång. Då gäller det att man beställer en sådan av en arkitekt och konstruktör. De båda ritningarna innehåller olika saker. Arkitektens handlar om hur hon, eller han har tänkt sig själva huset, hur det ska se ut, medan konstuktören ser till så att det som arkitekten har tänkt sig fungerar i praktiken. Ibland kan arkitektritningen behöva ritas om efter att en konstruktör har titta på den, om det visar sig att arkitekten har en vision för huset som kanske inte fungerar just på den platsen och med de material som villaägaren önskar sig.

Bygglov krävs i olika sammanhang

Det kan krävas bygglov även i andra sammanhang än bara när det kommer till husbygge. Det kan krävas även när man endast ska bygga en till- eller ombyggnad, en ändring av fasaden när et kommer till färg eller material. Här kan du läsa mer.

17 Jun 2019