Säkert byggnadsarbete med trygga byggnadsställningar

För att säkra upp säkerheten vid nybyggen eller ombyggnationer, framför allt på höjden, kan du vara i behov av byggnadsställningar. Läs mer här om alternativen och vad du ska tänka på.

Byggnadsställningar är vanliga att få syn på när det exempelvis utförs reparationer eller det byggs nytt på höjden i eller på byggnader. Det kan beskrivas som extra parallella våningar med golv som sträcker sig ut från området av byggnaden det utförs arbete på. Det är heller inte ovanligt att se en målare eller fönsterputsare jobba från en byggnadsställning när man målar väggar eller tvättar fönster högt upp. Byggnadsställningarnas främsta uppgift är alltså att kunna erbjuda en säker arbetsplats på höjd som både skyddar arbetaren från att trilla ned och förhindrar ras från byggnaden som riskerar att skada förbipasserande.

Olika varianter av byggnadsställningar

Det finns inget facit eller färdig mall för hur en byggnadsställning måste se ut eller hur den måste vara konstruerad. Men rimligtvis består stommen av varmförzinkat material i form av antingen stål, aluminium trä eller bambu. Ofta består själva belastningsytan, det vill säga ytan man står och arbetar från eller placerar sitt material, av plankor i trä eller plywood. Förr i tiden gjordes faktiskt byggnadsställningar helt och hållet av trä, men det är både mindre effektivt i byggnadsprocessen som i belastningsgraden. Vilket material som byggnadsställningen är i ser olika ut på olika platser i världen, även inom Europa. Intressant fakta är att man i vissa delar av Asien fortfarande använder bambu som material i byggnadsställningar. Vilket material man använder beror såklart både på tillgängligheten, pris och syfte.

Byggnadsställningar för varierande ändamål

Man vet aldrig när man behöver en schysst byggnadsställning. De förekommer nämligen vid betydligt fler sammanhang än när man bara ska bygga om gamla kyrktorn eller putsa fönster på höghus. Alla som har varit på någon konsert, det behöver sällan vara av någon större kaliber, har nog sett en eller flera byggställningar i bakgrunden. De är ofta nödvändiga för att säkra upp rekvisitan som används vid föreställningar, som högtalare, kulisser och annat.

Byggnadsställningar går i regel att hyra om det är så att man inte är intresserad av att permanent investera i en sådan. Ofta är ju byggnadsställningarna aktuella för tillfälliga arbeten vilket gör att det finns en stor marknad för att också bara tillfälligt äga tillträde till byggnadsställningar. Men givetvis finns alternativet att investera i byggnadsställningar till bra pris för den som önskar.

12 Jun 2020