Samverkansbalk – gjut säkerhet i din byggnad

Med en samverkansbalk får man ett säkert bjälklag till byggnaden som har hög tålighet och gott brandskydd. Snabba leveranser gör det enkelt att bygga stomme.

Den gamla tidens bjälklag byggdes i trä och det kan man fortfarande göra. Många byggnader vilar på en stomme av trä. Men det finns en hel del situationer då trä inte längre passar, då man måste hitta andra material. När man gjuter betong i byggnader så kan sådana situationer uppstå eftersom betong och trä inte alltid fungerar så bra tillsammans.

Alla material rör sig. När det blir varmare eller kallare så kommer material att svälla eller krympa. Utmaningen är att tillåta de rörelserna utan att man påverkar byggnadens stabilitet. En modern lösning för att bygga bjälklag till byggnader av betong är att gjuta in en samverkansbalk.

Samverkansbalk har hög stabilitet

En samverkansbalk ger betongen stabilitet och är byggd för att klara av de rörelser som finns i materialen och de spänningar som uppstår mellan betongen och stålet. Stommen är också konstruerad för att ha ett gott brandskydd. Nu kommer ju varken betong eller stål att börja brinna. Men även om material inte brinner så kan de tappa bärkraft vid höga temperaturer, det måste man hindra. Man vill inte att en byggnad plötsligt kollapsar om det uppstår en brand.

Det finns professionella företag som har ett stort utbud av samverkansbalkar, som kan vara med från början och ge tips redan när byggnaden ritas. De kan sedan ge snabba leveranser så byggtiden inte förlängs i onödan.

10 Jun 2022