Sju verktyg för geodetisk mätning

Inför ett byggprojekt väntar en hel del mätande. Det må inte vara den mest spännande delen av en byggnation, men det är mycket viktigt. För att inmätningar och utsättningar ska bli korrekta krävs goda mätinstrument som håller en viss kvalitet. Beroende exakt på vad man ska mäta (inmätning av stort område, höjdskillnader t.ex.) kommer ett särskilt mätverktyg att passa bättre än den ena. I den här texten kan du läsa om ett par vanliga instrument som används. 

GPS

En GPS har vissa uppenbara fördelar. En av dem är att det endast krävs en person för att arbeta med den. En annan är att det är relativt enkelt att få tag på en god GPS. För en professionell inmätning duger det dock inte med vad som helst. En vanligt hobby-GPS har alltför låg precision och mätnogrannhet. När proffs mäter med GPS har man en egen basstation för att förbättra precisionen. 

Ett problem med GPS:er är att de antar att havsytan är plan och jämn – men så är inte fallet. I realiteten buktar havsytan inåt och utåt på vissa platser. Det här gör att det är svårt att mäta höjd över havet med den här metoden. 

Totalstation

En totalstation kommer väl till hands när avstånd och vinklar ska mätas på ett större mätavstånd. Precis som med GPS:en kan det räcka med en person för att arbeta med den, men totalstationer finns även som tvåmansinstrument. En fördel med totalstationer är att de ger god precision i tre dimensioner (även höjd). 

Ett praktiskt tips är att placera stationen med så fri sikt som möjligt. Att behöva flytta runt den flera gånger är nämligen mer tidskrävande än vad man tror. 

Avvägningsinstrument

Till skillnad från totalstationer och GPS:er krävs det alltid två personer för att ett digitalt avvägningsinstrument ska kunna hanteras. En person måste hålla avvägningsstången lodrätt, medan den andra befinner sig vid det digitala instrumentet i sig. En stor fördel med det här är att samtlig data från mätningen lagras digitalt på praktiskt vis. Dessutom finns det längdmätningsfunktioner som har en felmarginal på knappa millimetern.

Men avvägningsinstrument behöver nödvändigtvis inte vara digitala. Det finns också manuella motsvarigheter, som då är främst till för att mäta den relativa höjden. Ett manuellt avvägningsinstrument lämpar sig exempelvis bra om man behöver mäta höjdskillnader mellan olika punkter på arbetsplatsen. En nackdel är att precisionen inte är riktigt lika god som hos den digitala motsvarigheten. 

Laserskanning

Laserskannrar används för lite mer komplexa mätarbeten. Till exempel kan man använda det för att mäta skulpturer, katedraler med utsmyckning och terrängmodeller. Laserskanners kan vara såväl flygbaserade som markbaserade. För den som vill göra en snabb inmätning av ett större område är en flygbaserad skanner mycket använder. En inmätning från ovan, på det här viset, är mycket tidseffektivt (men så kostar det också därefter). 

laserscanning

18 Jun 2018