Ska du renovera i köket?

Det finns många anledningar till varför man idag ser att fler privatpersoner väljer att renovera sina kök. Dels så har vi det faktum att köket idag är en mer social plats än det var förr. Vi lagar inte längre bara mat i köket – vi umgås med varandra under tiden och det kräver – i många fall – en omfattande köksrenovering. Som del nummer två så kan man se en mer naturlig orsak. Kök – bänkar, vitvaror och golv – tar stryk och det innebär att man med jämna mellanrum måste byta ut dessa, något som alltså innebär en renovering. Den tredje anledningen till att fler renoveringar i köket äger rum kommer av att modet ändras – som med allt annat. En färg och ett kakel som var modernt igår känns hopplöst daterad idag; man byter, man målar om och man förfinar.

Bryter man ner dessa tre anledningar till renoveringar och ser hur man ska gå tillväga vid respektive köksrenovering så kan vi säga följande: den första typen kräver professionell hjälp, den andra gör det ibland och den tredje varianten kan du gott genomföra på egen hand.

Att riva ut ett kök och ersätta detta med ett helt nytt kräver professionell hjälp av den enkla anledningen att du dels –förmodligen – vare sig har tid eller kunskap. Bor du i Stockholm och jobbar heltid så kommer du att ha begränsat med tid – att dåå genomföra en omfattande köksrenovering under kvällar och helger; ja, enligt oss så är det att gapa efter för mycket. Risken är att du tröttnar, att du gör fel och att du inte slutför projektet på ett korrekt sätt.

Dessutom – och det här är väldigt viktigt: du kanske inte får göra allt. Handlar det – som det ofta gör – om att dra ny el vid din köksrenovering; ja, då måste en behörig elektriker anlitas. Även vid vatten – med tanke på riskerna – så bör man anlita en rörmokare.

En mindre köksrenovering kan du göra själv

Kort och gott: ju större ingrepp det handlar om – desto hårdare trycker vi på att du anlitar ett professionellt företag för din köksrenovering; gärna genom så kallad totalentreprenad där samma företag sköter alla beståndsdelar i renoveringen. Du kan naturligtvis använda rot-avdraget och sänka kostnaderna. En köksrenovering – även med professionell hjälp – behöver inte vara så dyr.

Dock: de mindre ingreppen – de kan du gott göra på egen hand. Att exempelvis måla om, slipa golv eller till och med sätta kakel är inte så svårt som det låter. Kom dock ihåg att räkna på att det hela tar längre tid än vad du kanske tror. Du behöver alltså avsätta en hel del sådan och känner du att tid är lite av en bristvara – ja, då är det ingen idé att påbörja projektet. Där är det bättre att ta hjälp, även om det ”bara” handlar om att måla om. Stressade och forcerade renoveringar ger sällan ett bra slutresultat.

12 Oct 2017