Sköt om träden för grannsämjans skull

Det som kan vara vackert för den ene kan vara mycket irriterande för den andre. Så kan det vara ifall en granne har ett träd som skymmer solen, fäller mängder av löv eller har rötter som skadar.

När man planterar ett träd så finns det vissa regler som man ska följa inom tättbebyggt område. Det är regler som reglerar att man inte har grenar som sticker ut över vägen och tar i bilarna som kör förbi. Grenar som sticker över på grannens tomt och kanske vilar sig på grannens hustak. Rötter som skadar asfaltering, stensättning, husgrund eller annat hos grannen eller på kommunens mark. Men det kan även vara att man har ett träd som är så pass högt att det skymmer grannens utsikt eller solens strålar på grannens altan. I alla dessa fall kan man själv för grannsämjans skull fråga grannen ifall det finns något med trädet som de ser som störande eller problemartat. Det är ofta en god idé att själv ta tag i sådant som man ser istället för att skapa irritation. Eller ännu värre att grannen kontaktar kommunen och gör en anmälan.

Minimera störande moment

Vissa delar av husägande får man stå ut med som granne. Det gäller att det kan vara kalas hos grannen samtidigt som man själv vill läsa en bok i solstolen, grannen grillar när man själv går på diet eller löv som blåser in i trädgården från grannens träd. Är man en god granne så kan man ändå försöka minimera alla moment som kan skapa irritation hos dem som bor vid sidan om. I alla fall när det gäller sådant som grenar eller löv som blåser in på grannens tomt. Om grannen inte själv har träd. Genom att kapa grenar och själv vara noga med räfsning så kan man se till att spridningen minskas. Och man visar även sina grannar att man bryr sig om grannsämjan.

Fälla och plantera annat

Det är inte ovanligt att träd är feldimensionerade för den trädgård som de är planterade i. Om man upptäcker det, eller något annat som stör, så finns det två olika sätt att finna en lösning. Antingen kan man helt enkelt beskära trädet rejält. Något som ofta inte ser så bra ut. Och dessutom är det något man måste fortsätta att göra. Eller så fäller man trädet och planterar ett annat träd istället. Något som passar i storlek. Läs mer om trädfällning på denna sida: https://www.trädfällningigöteborg.se

30 Sep 2020