Skräddarsydda pallställ effektiviserar arbetet

Behöver ni effektivisera arbetet och utöka ert lager? Satsa då på skräddarsydda pallställ som är helt anpassade efter era behov. Här är några användbara tips.

Med pallställ kan man förvara många pallar på en liten yta men framförallt effektivisera in- och utflödet av varor. I stort sätt alla typer av industrier har användning för pallställ i sin verksamhet. Från livsmedelsindustrin till klädindustrin och pappersindustrin. Men för att skapa ett så effektivt system som möjligt måste man skräddarsy pallställen.

Det betyder att oavsett om man har ett litet, stort, högt eller smalt lager kan man med hjälp av skräddarsydda pallställ få fart på in- och utflödet på ett bra och säkert sätt. Detta oavsett om det är ett manuellt eller automatiserat lager. För att få bästa möjliga system ska man ta hjälp av ett företag som skräddarsyr pallställ.

Olika typer av pallställ

Det finns två olika pallställ att välja mellan och vilket man ska ha beror på vilket varuflöde man har. Inom livsmedelsindustrin använder man sig oftast av ett system som heter FIFO. Det innebär att det gods som lastas först också används först. Då lastar man godset i ena änden av pallstället och tar ut det i den andra.

Det andra systemet heter FILO och fungerar tvärtom. Det vill säga att det gods som levereras först i stället används sist. Men detta system fungerar endast om man inte har varor med ett sista förbrukningsdatum. Vilket pallsystem man ska ha beror på vilken typ av tillverkning och gods man arbetar med.

26 Mar 2023