Stålhallar till lagring i Stockholm

Nu skulle Stockholm få sitt högsta bostadshus. Det var en spännande byggnation som dessutom krävde flera stora stålhallar, för att lagra byggmaterial i.

När företaget hade fått uppdraget att utföra bygglogistiken för det högsta bostadshuset i Stockholm så hade man firat stort. Det var verkligen en fjäder i hatten och något som man bara hade kunnat drömma om. Det var med stor iver som man drog igång planeringen gällande lagring och intransporter av det material som huset skulle byggas av.

För det var en stor utmaning att bygga ett hus på en plats där det inte fanns mer utrymme än vad själva huset tog upp. Där fanns inga ytor för varken yttre lagring eller inre, så man fick direkt börja leta upp en plats utanför området. En plats där man kunde ta emot material och lagra den i stålhallar, tills den behövdes på byggplatsen.

Inredning till stålhallar i Stockholm

Det tog inte lång tid innan man hade hittat en plats som man kunde hyra till projektet. Och därefter letade man snabbt upp passande stålhallar i Stockholm, som skulle användas till lagringen. Stabila och lagom stora stålhallar som dessutom var lätta att nyttja med truckar.

Nu skulle man bara inreda stålhallarna på bästa sätt. En inredning som möjliggjorde att man kunde ta hand om såväl skrymmande gods som vanligare pallar. Och att man även kunde hålla koll på vad som fanns var och när visst material hade anlänt till lagret. Man valde även att hålla hallarna varma med hjälp av värmefläktar.

12 Mar 2023