Stamspolning i Stockholm förlänger livslängden på rörstammarna

Vill man slippa problem med avloppet i Stockholm ska man utföra stamspolning regelbundet. Då får man även rörstammar som håller längre. Här får du några råd.

Vid en stamspolning rengörs fastighetens rör invändigt med hjälp av hett vatten som sprutas in under högt tryck. På så vis löses det som fastnat i rören upp och spolas bort. Det är ett skonsamt och effektivt sätt att rengöra rörstammarna på, särskilt som det görs utan kemikalier.

Fett, tvålrester och smuts har en tendens att klumpa ihop sig och täppa till rörstammarna. Det är inte säkert att det blir helt stopp, men där klumparna sitter ökar trycket när man spolar, vilket sliter på rörstammarna. I värsta fall kan det uppstå läckage med fukt- och mögelskador som följd. Genom att regelbundet utföra stamspolning kan man slippa problem med avloppsstopp och även få rörstammar som håller mycket längre.

Viktigt med rätt vattentryck vid stamspolning

En stamspolning ska utföras enligt ett visst schema, och vattentrycket ska vara anpassat efter fastighetens rörsystem. Är man en fastighetsägare som vill utföra en stamspolning i Stockholm ska man därför vara noga med att bara anlita certifierade företag. En stamspolning är inte särskilt dyr, men det kan ändå löna sig att ta in offerter och jämföra priser.

Ett seriöst företag dokumenterar arbetet och videofilmar även rören invändigt för att säkerställa att det inte finns några trasiga eller slitna rördelar. Dokumentationen är en slags värdehandling och kan vara bra att ha vid en framtida försäljning av fastigheten.

2 Oct 2023