Ta hjälp av kontrollansvarig vid nybyggen

När du drar i gång ett stort bygge är det några saker som du kommer att behöva både tänka på, planera och budgetera för. De mest givna saker du förstås måste tänka och planera är för, är ju var, när och hur. Var ska byggnaden stå? När ska bygget vara klart? Hur går du till väga? Är du någon som ska bygga ditt eget hus, kanske du redan har svaret på var? Du kanske har köpt tomten, eller har kommit över den på annat sätt? Du kanske inte har satt tidsplanen än? Och du kanske vet på ett ungefär hur du ska gå till väga?

Det är i princip på samma sätt även med större byggnationer. Det är samt frågor som ska få svar. Skillnaden är den att volymerna är så mycket större, många fler företag kommer eventuellt att vara involverade. Samma byggregler gäller. Budgeten kommer däremot att vara tio- eller hundrafalt, beroende på hur stor byggnad det handlar om – och alla stora byggen behöver inte kosta på långt när lika mycket som det utskällda Nya Karolinska sjukhuset. Där är både en och annan hund begraven, om man säger så. Det finns alltför mycket mygel och båg i den här staden.

Många byggregler ska följas

Förutom att alla byggen måste följa gällande byggregler, som hur stort avståndet får vara mellan bärande väggar, eller avstånd mellan takstolar, regler vid byggen av våtrum, och så vidare, behöver man en person som under hela bygget kontrollerar just att sällan de byggregler följs, och att man inte fuskar med de föreskrifter som lagen har satt för hur man får bygga fastigheter där människor ska bo eller vistas i. Det är det som skiljer våra hus från hus i länder där de är mindre nogräknade och där hela våningar kan rasa, som man hör om i nyhetsrapporteringen då och då. Som det flerfamiljshuset som brann i centrala London förr året. Det var byggt i ett material som inte hade godkänts i Sverige till exempel. 

Ta hjälp av en kontrollansvarig

Utan någon som kontrollerar hur byggen går till och utförs, är risken stor att man hellre vill ta till billiga men riskabla lösningar och byggmaterial. Den som är kontrollansvarig tar ansvar för bygget tillsammans med byggherren. Tillsammans med byggherren tar den kontrollansvariga personen ansvar för att byggregler följs, och planerar tillsammans hur bygget ska genomföras så att gällande regler och föreskrifter följs. Sedan bistår den som är kontrollansvarig byggherren under hela bygget. Ansvaret är byggherrens, men den som har kontrollansvar ser till att den kontrollplan som man har kommit överens om följs. Läs mer här om hur du får tag i en kontrollansvarig i Stockholm.

20 Apr 2018