Ta reda på hur ren inomhusluften är

Att gå ut och ta frisk luft är ett koncept som vi känner till sedan barnsben. Men hur är det om man sitter på kontor 40 timmar i veckan? Hur ska man kunna vara säker på att ha frisk luft även då?

OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och som namnet föreslår är det olagligt att inte utföra en OVK-besiktning. Vårt inomhusklimat är viktigt eftersom vi spenderar allt för mycket tid inomhus. Fukt och mögel är problem som uppstår när ventilationen inte är bra. Detta kan leda till många svåra hälsoproblem, däribland allergier och sjukdomar. Besiktningen är till för byggnader där människor spenderar mycket tid, som skolor, kontor och lägenhetshus. Där är det speciellt viktigt att ventilationen är bra. Byggnadens ägare är den som är skyldig att utföra besiktningen. Kommunen har också ansvar att se till att detta blir utfört på korrekt sätt och att det lever upp till kommunens standard. Vid en OVK så kontrolleras ventilationssystemet så att inga föroreningar sprids i byggnaden, och även att ventilationen fungerar korrekt.

Vem kan utföra besiktningen?

Det är inte vem som helst som kan utföra en OVK-besiktning, utan det är enbart en certifierad besiktningsman. När detta är gjort får byggnaden ett certifikat som sedan måste förnyas varje 3-6 år. Byggnader som skolor och sjukhus måste göra besiktningen vart tredje år, medan kontorsbyggnader och lägenhetshus gäller det vart sjätte år. Alla byggnader måste genomgå en kontroll av ventilationen, undantaget är småhus som är byggda för en eller två familjer. Detta eftersom ventilationssystemet måste ha en frånluftsventilation som har en värmeåtervinning. En besiktning av systemet måste ske, men det sker enbart vid installationen av systemet. Det krävs sedan inte återkommande besiktning.

Ett bättre inomhusklimat i Sverige

Det var på 1990 talet som lagen om funktionskontroll av ventilationssystem kom. Detta eftersom man tidigare upptäckt de negativa sidorna med att ha ett dåligt inomhusklimat. Mögel och fukt är inte enbart dåligt för människors hälsa, utan det är även dåligt för byggnaden. Ett hus som får fuktskador blir väldigt dyra att reparera, och fuktskador är en av de mest kostsamma skadorna som man kan få i ett hus. Ibland kan det även vara skador som inte går att reparera. Att kontrollera din byggnad hur ventilationen fungerar är därför viktigt. Det är inte alltid skador som går att se, utan ibland sitter det i väggarna. Så kontroller är inte enbart bra för vår hälsa, utan även för livslängden för din byggnad.

5 Mar 2020