Takläggare Gävle - tips och råd

Dags att lägga nytt tak på villan i Gävle? Taket är ingen konstant på en villa. Tvärtom: det dagliga slitaget på ett tak - regn, sol, snö och vind - gör att man som villaägare dels måste hålla sitt tak under uppsikt och dels, då det krävs, också byta ut det då det är dags att göra så.

Det senare handlar om ett betydligt svårare projekt än vad många tror och rådet är att man anlitar en takläggare i Gävle för detta. Misslyckas man med en takläggning så kan det påverka husets hela konstruktion och man kan få enorma problem med exempelvis fukt- och mögelskador. En annan del av samma misslyckande kan innebära stora energiförluster där kall luft pressas in - och den varma luften åker rakt ut.

Det nya taket kan genom detta innebära att du eldar för kråkorna och att du hela tiden förlorar pengar. Genom att välja en takläggare i Gävle så garanteras du ett projekt som sker på ett fackmannamässigt sätt, som får lång hållbarhet och som uppfyller alla krav på funktionalitet och estetik man kan ställa. Här nedan kommer några viktiga saker att tänka på i samband med att du ska byta tak och välja takläggare i Gävle:

  • Rätt material. Många tänker sig att man är bunden till det tidigare materialet. Ett tegeltak ersätts med nytt tegel. Så är det inte: idag kan man tjäna mycket pengar på att exempelvis välja ett plåttak. Det finns exempelvis varianter där plåt kan imitera tegel och du gör genom detta inte avkall på det estetiska - om du nu trivs väldigt bra med det utseende som tegelpannor för med sig.
  • Rätt takläggare. En viktig fråga. Det finns skillnader i både pris och vad gäller kvalitet. Se till att ta in många offerter, se till att kolla referenser och se gärna över om det finns specialistkunskaper. Vill du ha ett plåttak så bör den takläggare i Gävle du väljer ha god vana av detta material - och gärna ha egen tillverkning.
  • Använd Rot. Du som privatperson kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet genom att använda rot-avdraget. Takläggaren ska vara registrerad för F-skatt och du ska vara berättigad: båda dessa saker kan du kolla upp hos Skatteverket.
19 May 2023