Totalentreprenad Stockholm - viktigt att tänka på

Vilka fördelar finns egentligen med totalentreprenad i Stockholm? Det är en fråga som många privatpersoner ställer sig i samband med att man initierar ett större byggprojekt. Ska du exempelvis bygga ett hus och agera byggherre så har du det yttersta ansvaret i att byggnationen sker i enlighet med lagar och regler.

Det är dessutom du som ansvarar för att allting flyter på i enlighet med den tidsplan och budget du satt upp. Vilket är långt ifrån enkelt sett till att många privatpersoner saknar kunskap om hur byggen går till och därför också kan ha svårigheter i att samordna alla hantverkare - detta kan i sin tur leda till att man tvingas vänta in varandra och att kostnaderna eskalerar som en följd av detta.

Fördelar med totalentreprenad i Stockholm

Väljer man totalentreprenad i Stockholm så väljer man en och samma firma för allting och man väljer genom detta också att ha ryggen fri. Företaget man anlitar för totalentreprenad i Stockholm kliver in och tar det övergripande ansvaret för att bygget ska flyta på och för all samordning mellan exempelvis snickare, rörmokare, elektriker, grävmaskinister, takläggare och alla andra hantverkare som ska delta vid arbetet - givet projekt, givetvis.

Det handlar även om fördelen i att alla hantverkare är vana vid att arbeta tillsammans och känner varandra. Det ger en effektiv arbetsgång som i slutändan kommer att spara pengar åt dig.

En annan fördel med totalentreprenad i Stockholm och den förskjutning av ansvar som detta innebär är att om någonting går fel så hålls inte du som ansvarig - det är företaget som svarar upp mot detta och som tar ansvar för att rätta till eventuella misstag eller problem.

Totalentreprenad är den entreprenadform som ger mest trygghet och därför är det också den som rekommenderas i samband med större - eller mer komplexa - projekt där exempelvis villabyggen eller badrumsrenoveringar kan räknas.

25 Oct 2022