Trädfällning innebär stora risker

Varje år inträffar hemska olyckor och till och med dödsfall på grund av att en trädfällning har gått snett. Att till och med professionella arborister råkar illa ut är ett bevis på att detta är ett farligt område som kräver både god rutin och god planering. Det många gör fel är att man på sin tomt ser hur ett träd börjar ruttna och således måste fällas; något som man kan göra på egen hand och genom att använda en yxa.

Man underskattar alltså vikten- och faran som kommer med en trädfällning och det är det här som leder till de hemska olyckor vi nämnde ovan. Vi ska inte lura oss själva här; träd är tunga och har en enorm fallhastighet. Hugger du ner ett träd och upptäcker att fallet sker mot dig – istället som planerat från dig – så kommer du inte att hinna undan. Det uppstår en fruktansvärd kraft vid en trädfällning och detta är värt att ha i åtanke.

Om vi då ska förklara hur en korrekt trädfällning bör se ut så kan vi här säga att det handlar om ett träd som står på en tomt i ett vanligt kvarter i Stockholm. Detta träd är en björk och man kan se på både grenar och färgen att denna  björk börjat ruttna och att det är dags att fälla denna innan den rasar av sig själv. Det första man ska göra här är att säkra området; i och med att björken står i ett kvarter så är det inte bara dig själv och ditt hus som du ska skydda – nej, du måste även ta hänsyn till dina grannar, deras hus, deras bilar och eventuella förbipasserande på någon närliggande gångväg. Därefter måste du räkna ut lämplig fallrikning och även bestämma dig för vilken metod du ska fälla din björk med.

Det vill säga här; du måste räkna med vinden, du måste beräkna hur stort trädet är, du måste mäta ungefär var det kommer att landa och med vilken kraft och dessutom måste du bestämma om du ska fälla trädet med hjälp av såg, med yxa eller genom att försöka dela upp det styckvis. Låter detta svårt?

Ja, det är det också och det är alla dessa komponenter som föder de svåra olyckor vi nämnde ovan. Det bästa man kan göra är att kontakta experter på att fälla träd – arborister – och detta speciellt om det handlar om en trädfällning som i exemplet ovan.

Ta alltid hjälp av professionella yrkesmän

En trädfällning i en större stad som Stockholm innebär alltid större risker då hänsyn måste ges till så många andra utöver en själv: grannar, förbipasserande, bilar – och att det verkligen måste finnas erfarenhet i och med detta.

Det är skillnad på att fälla ett träd ute i skogen och att fälla ett träd i ett tätbebyggt område och av den anledningen blir det extra viktigt att kontakta en kunnig firma. Underskatta aldrig farorna som kommer med en trädfällning – oavsett storlek eller status på trädet.

7 Aug 2017