Underskatta inte tiden för en renovering

Då privatpersoner och lekmän ska renovera något – oavsett vad – i sina hem så är det ofta en avgörande faktor som spelar in i huruvida projektet blir lyckat eller inte – nämligen planeringen innan- och under tiden. Den gemensamma nämnaren i de misslyckade projekten är ofta nämligen att man gravt underskattat tiden som det egentligen tar och om man ser till hur privatpersoner arbetar så kommer dessutom mycket av renoveringstiden att förläggas till kvällar och helger – man har trots allt ett normalt jobb att sköta. Det som många misslyckas med är alltså att man gör en alltför slarvig beräkning kring hur mycket tid man verkligen kan avsätta samt en överskattning av vad man egentligen klarar av att göra.

Kort sagt – privatpersoner har ofta en förmåga att ta sig vatten över huvudet. Detta är också lätt att förstå – till viss del, ska här tilläggas – ser man på tv hur en snickare klarar av att renovera och där denne får allting att se väldigt enkel ut så är detta något som gör att väldigt många också tror är överförbart till sin egen person. Med katastrofala följder. Det vi menar här är att tiden som ett projekt tar direkt går ut över familjelivet.

Bor man exempelvis i en lägenhet i innerstaden i Stockholm och påbörjar en badrumsrenovering – ja, då kommer familjen också, under en längre tid, att tvingas leva i ett byggkaos. Det här kan fungera om man bor som ensamstående, men då det handlar om en familj så kan denna badrumsrenovering vara den avgörande faktoren i varför en skilsmässa plötsligt blir en realitet. Detta låter hårt och aningen dramatiskt – men tyvärr ligger det inte alltför långt ifrån sanningen.

En badrumsrenovering tar lång tid

Ser man till exempelvis en badrumsrenovering så är detta ett projekt något som tar lång tid även för en professionell person som jobbar under dagtid – för en lekman så kommer tiden att tredubblas och dessutom – som vi sa – till stor del att äga rum under kvällar och helger.

Det handlar om en i grunden god tanke – man vill renovera sitt badrum för att höja sin och familjens levnadsstandard; något som istället blir kontraproduktivt och leder till irritation och uppgivenhet. Det vi menar här är att man måste göra en ärlig planering innan man sätter igång med att renovera och ställa sig några frågor: vad kan jag göra, hur lång tid kommer det att ta och har jag råd med allting?

Tvekar man över något här så är det lika bra att direkt överväga att kalla in professionell hjälp; åtminstone till delar av projektet. Det som ska sägas här – i och med att vi berörde en badrumsrenovering i Stockholm – är att man dessutom inte får göra allting. Du får exempelvis inte dra el- eller vatten utan behörighet och detta gäller naturligtvis inte bara badrum utan samtliga rum där sådant behövs.

Tipset är att man alltid ser över vad man får- och inte får göra samt att man verkligen är ärlig mot sig själv innan man sätter igång. Att renovera ska vara roligt och inte något som gör att en familj faller isär. Vi har alla olika färdigheter och har man inte en fallenhet åt det händiga – se till att betala de som verkligen har det; det tjänar du på i längden.

18 Apr 2017