Vad är asbest? | Vad används asbest till

Att asbest är ett farligt ämne som bör saneras ur byggnader vet de flesta. Vad är egentligen asbest och vad används det till? Här går vi igenom grundläggande fakta.

Asbest är i själva verket inte ett ämne, utan ett samlingsnamn för flera. Hela sex mineraler ingår i asbestfamiljen, uppdelade de tre kategorierna vit, brun och blå asbest. Materialet har många användningsområden och passar bra vid både nybyggen och renoveringar.

Men asbest har ett stort grundläggande problem som har skapat komplikationer. Materialet består av väldigt små fibrer, så små att de inte går att se med det mänskliga ögat. Dessa mikroskopiska fibrer släpps ut i luften när materialet river eller om byggnaden skulle börja brinna. Och sedan stannar de i luften – asbestfibrer är nämligen så tunna att de kan hålla sig kvar i luften i flera dygn innan de landar på marken.

Användningsområden för olika typer av asbest

Krokidolit (blå asbest) användes bland annat till filter, packningar, isoleringar med mera. Denna typ av asbest fungerade utmärkt när det behövdes beständighet mot syra. Krokidolit kan emellanåt finnas i andra produkter, exempel asbestcementprodukter.

Amosit (brun asbest) användes mestadels som isolering, då uppblandat med basiskt magnesiumkarbonat. Denna mix användes huvudsakligen till isolering av rör och ångpannor och liknande.

Antofyllitasbest är beständig mot syra och lut. Antofyllit användes bland annat som fyllnads- och armeringsmaterial i produkter som skulle vara tåligt mot syra och alkaliska ämnen. Vissa plastprodukter, asbestpapp samt cement och isolering var andra användningsområden för denna typ av asbest.

Tremolitasbest och aktinolitasbest kan förekomma som föroreningar exempelvis på talk och dolomit och andra mineraler som används inom industrin.

Numera utsätts man för asbest mycket mer sällan, och då oftast i samband med rivningar och renoveringar. Därför är de som oftast utsätts för asbest personer som renoverar eller river gamla hus.

Men även om man idag är mycket medvetna om farorna med asbest, så produceras det fortfarande tonvis med asbest varje år runt om i världen. Därför finns det även idag en risk att utsättas för asbest om man importerar olika former av byggmaterial.

Varför är det så viktigt med asbestsanering?

Bara namnet på detta fruktade ämne antyder varför det är så viktigt att rensa undan det ordentligt. Ordet härstammar från grekiskans asbestos, vilket betyder oförstörbar eller outsläcklig. En annan ledtråd finns i ordet eternit, som innehåller asbest. Eternit betyder evighet och signalerar materialets enorma tålighet.

Det är mycket viktigt att sanera byggnader som innehåller asbest i byggmaterialet. Anledningen till detta är att lungorna kan ta allvarlig skada om man andas in asbest under långa perioder. Långvarig inandning av asbest kan leda till ett flertal allvarliga problem, bland annat andningssvårigheter. I värsta fall kan det leda till lungcancer. Därför är det viktigt att alltid sanera asbest så fort som möjligt så att man hindrar att det sprider sig i en fastighet, antingen genom luften eller ventilationen. Asbest kan även ”smitta” då det har fastnat på människors kläder.

19 Aug 2019