Vad är ett FTX-aggregat

Vad ska man tänka på när man vill installera ett FTX-aggregat. Vad behöver göras för att det ska fungera optimalt? Få reda på detta och lite mer i denna artikeln.

FTX-aggregat ä ett mekaniskt ventilationssystem som kan tillföra låga underhållskostnader till en god värmeekonomi samtidigt som det ger en förstklassig ventilation. FTX är en förkortning för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Med systemet får man in varmluft istället för kalluft och slipper drag och annat obehag. Det är ett ekonomiskt fördelaktigt ventilationssystem samtidigt som det ger en väl fördelad värme i dina utrymmen. Dessutom är det enkelt att underhålla och ger köparen möjlighet att själv välja värmekälla. Inga störande ljud från utsidan kommer in på grund av att man aldrig använder kalluftsintag. Skulle ljudet från luften i kanalerna störa är det lätt avhjälpt genom att sätt in ljuddämpare.

Hur sköter man ett aggregat

Det är viktigt att man aldrig stänger av själva aggregatet när det väl är installerat. Likaså är det viktigt att alltid hålla en god ventilation med tillräckligt hög effekt. Att dra ner och på det kan istället ge onödiga effekter till exempel i form av kondens på fönster. Annat man behöver tänka på är att byta filter regelbundet.Vid varje byte kan man dessutom passa på att kontrollera så att värmeväxlaren roterar som den ska. Ett FTX-aggregat både blåser ut luft och suger in luft samtidigt. Det leds genom kanaler vilket innebär att behovet av undertryck blir mindre och följaktligen fungerar spisfläkten bättre. Har man dessutom en braskamin blir det även mycket lättare att tända den.

Fördelar med FTX

På våren är det många som lider av pollenallergi. Skulle det visa sig att man har behov av ett pollenfilter är det lätt att sätta in och det behöver dessutom bara sättas in på ett ställe. Det gör det hela enkelt när man sedan behöver byta filter. Luftutbytet blir ännu bättre än när man använder sig av självdrag. Detsamma gäller om man jämför med frånluftsventilation. Skulle man behöva öppna ett fönster påverkas inte ventilationen. Ej heller av vindar, drag eller så kallat kallras. Tilluften blir filtrerad vilket är en positiv hälsoaspekt. Avgaser och annat hålls helt enkelt borta från inomhusmiljön. Vidare återvinns värmen från ventilationen även om uppvärmningssystemet skulle vara avstängt. Ett FTX-aggregat är en passiv konstruktion och man behöver sällan byta ut några delar. Investeringskostnaderna är likvärdig med ett frånluftsvärmepump. Det är samtidigt en bra investering för att lägga till en parameter när det gäller att uppnå bättre hälsa.

25 May 2020