Vad är Målarettan?

Målareförbundet är ett fackförbund som består av nio avdelningar. Avdelningarna är indelade efter regionerna de befinner sig och verkar i. Men vad är Målarettan?

Målarettan är avdelning nummer ett av fackförbundet Målareförbundets nio avdelningar och är verksam i Stockholm, Uppland och på Gotland. Övriga avdelningar är Södra, Väst (Göteborg, Trollhättan och Uddevalla), Halland, Skaraborg, Sjuhärad och Jönköpings län, Norr- och Västerbotten, Svealand, Östra, Gävle-Dala samt Jämtland och Västernorrland. Målarettan består av 3300 medlemmar som tillsammans verkar för att förbättra arbetslivet för de som arbetare med måleri.

Hand pekar på färgpalett

Vad är syftet med ett fackförbund?

Som medlem i facket kan du få experthjälp i många olika sammanhang. Det kan handla om allt från att få ut rätt lön till säkerhetsfrågor och juridisk hjälp.

Du står inte ensam om du råkar ut för eventuella problem eller frågeställningar relaterade till ditt arbete utan har alltid en organisation som ser till ditt bästa bakom dig.

Räcker det inte med kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Kollektivavtal nås normalt genom kollektiva förhandlingar. En arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste vanligtvis tillämpa detta avtal för alla sina anställda. Med det i åtanke kan man kanske tro att ett medlemskap i facket inte är av särskilt stor vikt, men rent juridiskt finns det stora skillnader.

Är du medlem i Målareförbundet blir du automatiskt bunden av kollektivavtalet och kan själv kräva dina rättigheter enligt detta. Den som inte är medlem kan inte åberopa kollektivavtalet för att kräva den ersättning som följer av det.

Egna medlemsförsäkringar och skydd mot otillåtna lönesänkningar

De försäkringar som är kollektivavtalsreglerade på arbetsplatsen gäller för alla anställda. Därutöver har Målarettan egna medlemsförsäkringar som enbart gäller medlemmar. Om en arbetsgivare vill sänka löner kan denne säga upp de anställda för att sedan erbjuda återanställning mot lägre lön. Den typen av uppsägning kan i undantagsfall prövas inför lagen om anställningsskydd, men om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan lönesänkningar strida mot avtalet.

Som medlem får du rättslig hjälp

Ibland uppstår tvister på arbetsplatsen. Är du medlem i facket företräds du av Målareförbundet. Är du inte medlem måste du själv sköta förhandlingar eller skaffa dig ett eget ombud. Du har även rätt att få ditt fall prövat direkt inför Arbetsdomstolen, medan någon som inte är medlem måste börja i tingsrätten. Du kan även få rättshjälp genom facket. Det innebär bland annat att facket står för rättegångskostnader om ditt fall går till domstol, både dina egna och motståndarens om du förlorar.

4 Feb 2020