Vad är skillnaden mellan en Auktoriserad Elinstallatör och en elektriker?

När strömmen går och inget fungerar, vem ska du ringa då? Vilken slags elektriker behöver du? Kanske vill du utbilda dig till elektriker? Här får du lite snabbfakta.

En auktoriserad elinstallatör har både befogenhet att själv installera el i en byggnad och får lov att ha det totala ansvaret när andra elektriker och installatörer genomför en installation. Det gäller arbeten som utförs med volt upp till 1000V. Volt betecknas med V och är en enhet som mäter elektromotorisk kraft, eller elektrisk spänning. En elektriker har befogenhet att utföra arbete med el men kan aldrig stå för ansvaret i en installation. Det behövs alltid en auktoriserad elektriker för det. En elektriker kan vara anställd på en firma där någon bär ansvaret. Har man en gång utbildat sig till elektriker går det alltid att läsa vidare till full behörighet och när som helst senare i livet bli en Auktoriserad Elinstallatör.

Vad gör en elektriker?

Som elektriker kan man ha olika arbetsuppgifter och det finns flera områden att specialisera sig på. Om man huvudsakligen vill arbeta med installationer av el när det byggs nytt kallas det installationselektriker. Vill man hellre arbeta med service på färdigbyggda stora och små byggnader eller större anläggningar kallas man för serviceelektriker. Lockar det mer att vara verksam inom industri eller fabriker blir benämningen industrielektriker. Det finns även arbete som innefattar mindre spänning såsom larm, tele, data eller olika system för passage. Då kallas man för kommunikationselektriker eller svagströmselektriker. En annan roll är att arbeta som ljussättare vid till exempel olika inspelnings-sammanhang. Då har man en mer konstnärlig roll.

Hur mäts elektricitet?

För att mäta elektricitet, eller el som det kallas i vardagligt tal, använder man något som kallas en voltmeter. Man mäter antalet volt genom att mäta hur hög spänningen det finns mellan polerna. Det kan till exempel vara ett batteri eller annan elektrisk apparat. Med en voltmeter är det lätt att avläsa om det finns någon ström i ett vägguttag eller om det finns potential till ström i en lampa. Polerna brukar benämnas plus och minuspol. Pluspolen har brist på elektroner medan minuspolen har ett överskott. Spänningen Volt mäts i skillnaden i den elektriska laddningen mellan två punkter som finns i samma krets. Ström är ett mått på hur mycket elektrisk laddning som i ett givet ögonblick passerar en punkt i kretsen. En elektron är en liten partikel inne i en atom.

13 Jan 2020