Vad gör egentligen en plåtslagare?

En av de viktigaste rollerna vid ett husbygge har plåtslagaren. Plåtslageriet står för detaljerna som på samma gång pryder och skyddar. Ibland räddar din plåtslagare till och med liv!

Plåtslageriarbetet på en byggnad ger inte bara karaktär utan hjälper också till att hålla tak och fasader skyddade från väder och vind. Nordens skoningslösa klimat kräver en skicklig hantverkare - ett tak ska inte bara klara våra höststormar, det ska också stänga ute vinterkylan och dessemellan hindra regnet från att orsaka förödande vattenskador. Underhållet av husets plåtdetaljer är därför viktigare än man kan tro. Ofta räcker det med att plåtslagaren rengör och målar ytskiktet på den flagnade plåten. På så vis hinner inte mossa och alger få fäste och orsaka onödig skada. Finns det rost avlägsnas den med en borste innan taket får sin behandling med rostskydd. Men ibland har förfallet gått så långt att taket måste lagas eller läggas om. Plåtslagaren gör en bedömning av plåtens skick innan den rätta åtgärden föreslås. En plåtslagare anlitas också när det gäller de livsviktiga säkerhetsdetaljer på ett yttertak, såsom brandstegar, sotningsstegar och skyddsstaket kring själva skorstenen. Monteras säkerhetsplåten på rätt sätt, misspryder den inte sin plats.

Från små detaljer till hela tak

Plåtslagare Bromma utför både enklare renoveringar och helt nya arbeten när det gäller allt från fönsterbleck och hängrännor till kompletta hustak och fasader. Det finns även plåtslagerier som specialiserar sig på historiska byggnader. Varje vinkel och utsmyckning på sådana byggnader är viktiga för helheten och arbetet måste följa stadsantikvariens stränga riktlinjer. När det gäller kulturminnesmärkta byggnader är djupa kunskaper om traditionella hantverksmetoder och material nödvändiga. Det är också av vikt att rätt metod tillämpas på rätt byggnad och att hela processen präglas av byggnadsvård. Inte bara formen måste vara korrekt, utan också färgen! Inomhus tillverkar plåtslagaren spiskåpan till det klassiska köket, eller plåtplattan framför kakelugnen. Koppar, zink och stålplåt används till äldre fastigheter. Till arbeten på nyare hus kan en plåtslagare i Bromma numera erbjuda tåliga material som i princip inte kräver något underhåll alls, som till exempel aluminium eller rostfritt stål.

Samarbete skapar helheten

Många plåtslagerier arbetar liksom andra yrkesgrupper för att minimera företagets påverkan på miljön. Av den anledningen använder en del till exempel en organisk ytbeläggning till plåten och tillämpar överhuvud taget en medveten filosofi kring den egna arbetsmiljön. Eftersom plåtslageriet ofta tillför detaljer i slutfasen av ett byggnadsprojekt är dialogen med de andra hantverkarna viktigt. Ett nära samarbete med exempelvis tegel- eller skifferläggare krävs för ett perfekt helhetsintryck.

10 Mar 2020