Vad kostar det att anlita byggare?

Behöver du anlihantverkareta en byggfirma eller byggkonsult? Exakt vad det kostar att göra det varierar naturligtvis, och det finns många faktorer som spelar in. En liten betydande faktor är exempelvis det geografiska läget. Byggkonsulter, snickare och elektriker tenderar att ha något högre timlöner i storstäder som Stockholm och Göteborg (särskilt Stockholm) jämfört med mindre orter. Det här pressar naturligtvis upp priserna något för den som ska betala för deras tjänster.

Vad kostar hantverkaren i timmen?

En bra början är att titta på vad olika hantverkare kostar per timme. Behöver du bara snickare, eller behöver du också elektriker? Kanske behöver du ta in en byggkonsult för att säkerställa att projektet verkligen kan utföras utan att det strider mot gällande lagar och bestämmelser?

Vad olika hantverkare eller en byggkonsult kostar i timmen är enkelt att ta reda på, och det räcker oftast med några enkla sökningar på nätet. Om du ska bygga i Stockholm kan du testa sökningar i stil med ”byggkonsult Stockholm pris” och leta dig in på relevanta hemsidor. För enklare snickeriarbeten kan vi i alla fall konstatera att normalpriset ligger någonstans mellan 300 – 500 kronor timmen normalt sett. För mer avancerade arbeten kan det bli ytterligare några hundralappar i timmen.

ROT

Bra att komma ihåg är att ROT-avdraget gäller för många olika typer av tillbyggnads- och renoveringsarbeten. ROT-avdraget innebär, som du säkerligen känner till, att firmans arbetskostnader till viss del subventioneras av offentliga medel.

Exakt hur stor del som finansieras av skattemedel, och vilket maxbelopp som gäller, har varierat från år till år. 2018 är det 30 % med ett tak på 50 000 kronor om året, per person, som gäller. Som alltid gällt måste man äga bostaden som arbetet utförs i. Två personer som äger en bostad tillsammans kan alltså göra två avdrag för arbetena. Man behöver också ha betalat in tillräckligt mycket skatt för att arbetskostnaderna ska kunna kvittas mot detta.

Prisexempel

Priserna som nämns nedan behöver givetvis inte stämma överens med ditt projekt. Se till att ta in flera offerter från olika byggfirmor för att få svar på det kommer att kosta för dig.

  • Kostnaderna för ett altanbygge kan naturligtvis variera kraftigt. En medelstor altan kan till exempel kräva 30 timmars arbete för två snickare. Om de då tar 700 kronor i timmen blir det 21 000 kronor i arbetskostnader. Sedan kan 6 300 kronor dras av med hjälp av ROT. Kvar blir då 14 700 kronor. Lägg därutöver till materialkostnader (kan ligga kring 10 000 kronor) och resekostnader för hantverkarna. Någonstans kring 25 000 kronor är alltså inte en orimlig summa för den nya altanen.

Här kan du läsa mer om en byggkonsult som kan hjälpa dig med

19 Aug 2019