Vanliga poolfilter använder sand för filtreringen

Det är viktigt med poolfilter för att hålla vattnet rent i poolen. Vanligaste typen är sandfilter som filtrerar bort partiklar när vattnet trycks genom sanden.

Att ha en egen pool i trädgården är nog en dröm för många. Vad man gärna glömmer är hur mycket utrustning och kemikalier det behövs för att hålla vattnet rent och fräscht. Vad gäller kemikalierna, så syftar de till att hålla vattnet kemiskt rent och i balans.

För detta behövs det klor, men det kan också behövas medel för att reglera pH och för att hålla alger i schack. Mycket små partiklar kan fås att klumpa ihop sig med hjälp av flockmedel. Flockarna är sedan enkla att ta bort med en bottendammsugare.

Ett poolfilter är enkelt att sköta

Om man inte har ett pooltak som skyddar mot nedskräpning så behöver man dock gå över poolen ganska ofta med håv och bottendammsugare. Ett poolfilter behöver dessutom installeras i cirkulationssystemet för att fånga upp mycket små partiklar som svävar i vattnet. Den vanligaste typen av poolfilter är ett så kallat sandfilter.

Sandfiltret fylls med särskild finkornig sand som behöver bytas med några års mellanrum. Mellan bytena rengörs sandfiltret genom backspolning ungefär en gång i veckan. Man kan se på manometern på filtrets pumpsida när det är dags att backspola, eftersom trycket går upp när sanden börjar bli full av orenheter. Det tar bara några minuter att backspola. Ett sandfilter är en bra investering som är lättskött och inte kostar mycket i underhåll.

30 Jun 2022