Varför gör man en brandtätning?

Brandskydd är allas angelägenhet. Alla vistas vi dagligen i hemmet och på arbetsplatsen. En riktig planering som genomförts enligt normer ger trygghet. Brandtätning är ett hjälpmedel.

För att en byggnad skall kunna vara tillräckligt säker för människor och djur att vistas i behöver brandsäkring och planering alltid finnas med som punkter på att göra-listan. Allra bäst fungerar lösningar för brandskydd om en fastighet redan på planeringsstadiet utrustas och byggs på rätt sätt. Vanligen fungerar det också så - ett nybygge planeras i det som kallas brandceller - alltså utrymmen som i möjligaste mån är täta. Brand ska helst hindras från att sprida sig mellan olika utrymmen i ett hus. Detta åstadkommer man genom att tänka i termer av brandskydd och det innebär bland annat att försöka undvika att alltför många spridningsvägar finns. Detta är naturligtvis inte alltid möjligt men ambitionen är att de så kallade brandcellerna ska kunna stå emot brand i x antal minuter.

Hur kan brand spridas?

De svaga punkterna i brandcellerna är exempelvis ställen där man dragit rör och kablar och där genomgående balkar finns. Där skapas naturliga vägar för brand att föras vidare in i nästa brandcell och skapa en större brand. I möjligaste mån försöker man konstruera byggnader så att så få av dessa punkter som möjligt skapas, men det går inte att undvika dem helt.

Det är då som arbetet med brandtätning är så viktigt. Brandtätning är alltså helt nödvändigt för att förhindra en spridd brand. Hur utför man då en brandtätning? Vad som sker är att man tätar de mellanrum som finns med olika typer av brandtåliga material. Tanken är att minimera mängden syre som cirkulerar mellan brandceller och därmed ta bort möjligheten för elden att leva vidare. Detta arbete måste givetvis utföras med tillbörlig kunskap om de olika material som finns i den aktuella byggnaden.

Att brandtäta en befintlig byggnad räddar liv

Mycket långt ifrån alla byggnader är försedda med brandtätning. Om ditt hem eller ditt företag saknar den sortens brandskydd är det en oerhört klok åtgärd att snarast se till att installera detta. Det är såklart besvärligare att brandtäta i en äldre byggnad som tidigare saknat detta skydd. Besväret uppvägs mångfaldigt genom det skydd som brandtätning ger. Många äldre bostadshus har el som inte är dragen enligt moderna normer och regler och är därmed i farozonen för bränder. En nydragning av el kombinerat med brandtätning ger dig en betydligt tryggare miljö.

8 Apr 2020