Varför gör man en fasadrenovering i Nyköping?

Fasaden på en byggnad är inte bara en skönhetsdetalj utan fyller en mycket viktig funktion för huset. Men varför gör man en fasadrenovering i Nyköping och hur renoverar man en fasad?

Precis som alla andra delar på en byggnad så kan fasaden skadas eller bli sliten med tiden. Väder och vind tar hårt på alla fasadmaterial och värst tar vind, sol och om man bor nära havet så det finns mycket fukt och salt i luften. Beroende på vilken fasad man har så kan den bli murken, mögla, rosta eller få svampangrepp. Men det är inte bara yttre påverkan eller tid som kan påverka en fasad negativt. Det kan också vara att man använt fel färg, eller ingen färg eller att man på något sätt behandlat eller skött fasaden fel. Skador från insidan, som en brand- eller vattenskada, kan göra att man behöver en fasadrenovering. Men man kan även renovera en fasad för att man vill ha en bättre hållbarhet eller för att man gjort en om- eller tillbyggnad och vill binda ihop hela huset. Ytterligare en orsak kan vara att man har för tunna väggar och vill ha en bättre isolering och väljer att göra det på utsidan av byggnaden. Eller så vill man helt enkelt förändra utseendet på något vis.

Hur renoverar man en fasad?

En fasadrenovering i Nyköping kan te sig olika beroende på vilken fasad som sitter på byggnaden, vilken stomme byggnaden har och vilken ny fasad som man ska ha. Men vad man än väljer så är det viktigt att man följer instruktionerna för det materialet noggrant så man inte skapar problem. Något som till exempel måste finnas är en luftspalt så det blir en genomströmning samt hängrännor och stuprör som leder regnvatten från taket, förbi fasaden och ner på marken.

Vilka olika slags fasader finns det?

Om man har ett stenhus så brukar man välja en putsad fasad men om stenhuset är av tegel så kan det hända att man låter teglet synas. Har man ett trähus så kan man också putsa det genom att fästa skivor och nät på träet eller så gör man en kombination av trä och puts, eller trä och tegel. Vill man prova något annorlunda så kan man göra en fasad av skiffer eller skivor av någon annan slags sten. Det finns även skivmaterial som till exempel eternit, som dessutom är tåligt och underhållsfritt. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.fasadrenoveringnyköping.se

27 Feb 2020