Vet mer om Bas-P och Bas-U

Vad innebär egentligen begreppen Bas-P och Bas-U? Är du verksam inom byggbranschen är du sannolikt bekant med detta. På en byggarbetsplats finns höga säkerhetskrav och det krävs minutiös samordning för att minska riskerna som är förenade med att arbeta inom byggbranschen generellt. Som ett led i detta finns kurser till att bli Bas-P och Bas-U, som skall förbättra säkerheten på svenska byggarbetsplatser.  

Bas-P planerar

Som BAS-P är man främst verksam under planering och projektering. Det är byggherren som ansvarar för att utse någon som har den här positionen. I korthet innebär rollen att man granskar ritningar från projektörer och tittar på tekniska beskrivningar. Man tittar på dessa och planerar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som innebär att olika arbeten inte krockar eller skapar risker för varandra. 

I den här rollen har man ett stort ansvar. Det är av högsta vikt att en arbetsmiljöplan är upprättad innan det faktiska arbetet påbörjas och byggarbetsplatsen etableras. Ofta får man ansvaret överlåtit till sig av byggherren för projektet. En del av ansvaret innebär att man skall skicka in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, innan bygget påbörjas. 

Att se till att projekt planeras på ett riktigt sätt är ett led i branschens (och politikernas) arbete för ett säkrare arbetsliv inom byggsektorn. 

Bas-U jobbar praktiskt

Medan en bas-P i huvudsak sitter bakom skrivbordet, är bas-U ute på plats. Med det sagt sker visst skrivbordsarbete även för en bas-U. Bland annat hämtar man uppgifter kring berörda entreprenörers arbetsmetoder. Man skall också hålla koll på vilken utrustning som skall användas och hur den ska användas. Det här utvärderar man med beaktning till gällande arbetsmiljöregler. 

En bas-U får en arbetsmiljöplan av en bas-P och har i uppdrag att utveckla den med praktiska arbetsförhållanden i åtanke. En viktig del i arbetet är att sedan sprida informationen till samtliga på byggarbetsplatsen. Vidare skall planen uppdateras regelbundet i förhållande till hur processen utvecklas. Skulle en bas-U inte tillhandahålla en uppdaterad arbetsmiljöplan riskerar man att få betala en sanktionsavgift. 

Stort personligt ansvar

Den som tar på sig rollen som bas-p eller bas-u tar på sig ett stort ansvar. Om man av oaktsamhet (eller för den delen uppsåtligen) inte följer sina uppgifter kan ett åtal för arbetsmiljöbrott vänta. Vid fällande dom utdelas böter eller fängelsestraff till den åtalade. Det är dock inte ovanligt att talan väcks mot företaget som haft uppdraget, och då med böter som konsekvens. Böterna kan bli dryga – med allt från 5 000 kronor till högst tio miljoner. 

27 Aug 2018