Viktiga streck och rutor

Det man sällan tänker på men som ändå finns där är viktigt. Utan vägmarkeringar återstår bara kaos i trafiken. Det är en konst att måla dem och för många är det även en konst att följa dem.

De företag och de personer som sysslar med vägmarkeringar är sällan några som uppmärksammas eller får utmärkelser som Dagens ros. Kanske borde vi ändå sända dem en tacksamhetens tanke emellanåt. Arbetet de utför är nämligen nödvändigt för att trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas.

När yrkesgruppen inte målar linjer kan man finna dem i full färd med att måla rutor. Lika viktigt som det är med markeringar i den rullande trafiken är det med parkeringsrutor som visar vägen för oss när vi ska parkera. Fundera över hur en parkering skulle se ut utan pilar för körriktning och rutor för bilar och mc!

Teknik och kunnande

För att kunna åstadkomma rätt vägmarkeringar på rätt plats behövs inte bara kunskap om material och rätt maskiner. Det behövs också lyhörd kommunikation med den aktuella uppdragsgivaren. Vägmarkeringar på fel ställe eller fel typ av markeringar är inte acceptabelt och därför behövs tydlighet från den som beställt jobbet.

Var använder man markeringar? Förutom det självklara - på vägar och gator - är parkeringsplatser och parkeringshus ställen där vägmarkeringar är nödvändiga. Det är inte heller ovanligt att industrier och andra med stora markområden och mycket leveranser önskar förtydliga färdvägar och liknande. Skolgårdar är också ställen där färgmarkeringar kan bidra till att elever kan utöva olika slags spel och idrott. Läs mer om vägmarkeringar på denna hemsida: https://www.vägmarkeringar.nu

9 Dec 2020