Vindskydd för häst ger komfort och trygghet

Hästar är fantastiska. Naturen har utvecklat dem till tåliga, snabba och uppmärksamma djur. Det betyder inte att de ska utsättas för onödiga påfrestningar. Vindskydd för häst ger komfort.

Hästar och människor har kamperat ihop under en mycket lång tid. Vi har lärt oss att uppskatta hästar både som arbetsdjur, som hobby och ibland även som goda vänner. Hästen är lika populär idag som alltid fast den i mindre utsträckning än tidigare sätts i arbete.

När temperaturer och väderlek är lämpliga trivs hästar förstås bäst utomhus. Utrymmen i väl tilltagna storlekar, gott om mat och bra djurkompisar har god inverkan på hästens hälsa, både fysiskt och mentalt. Att se till att den också har tillgång till vindskydd borde vara en självklarhet. Det finns bra lösningar för att åstadkomma detta.

Vindskydd för hästen, material och montering

Ett vindskydd för hästar erbjuder mycket för djuren om det placeras och monteras på rätt sätt. Troligen vet du redan vilken vindriktning som är den vanligaste där dina hästar vistas. Då har du också möjlighet att hitta en bra placering av vindskyddet. Nästa fråga brukar vara storleken. Du känner dina hästar och vet vad de föredrar.

Ett tåligt vindskydd som skyddar väl är lämpligen tillverkat med stålstomme. Insidan bör vara i trä för minskad skaderisk och för isolering. Det finns modeller där fronten har en del täckt. Monteringen gör du själv eller överlåter till en snickare eller annan person med liknande kompetens. Vindskyddet kommer att bli ett uppskattat inslag i dina hästars levnadsmiljö.

22 Mar 2022